Tijdschrift Uilen

Het rijk geïllustreerde en informatieve tijdschrift Uilen (sinds 2010) is een gezamenlijke uitgave van STONE, de Oehoewerkgroep (OWN) en de Kerkuilenwerkgroep (SKWN) en verschijnt 1 x per jaar (rond eind december). Uilen is de opvolger van Athene, het periodiek dat STONE tussen 1998 en 2009 uitgaf.

Het tijdschrift bevat een keur aan artikelen over onderzoek en bescherming van alle Nederlandse uilensoorten.

STONE-begunstigers ontvangen Uilen gratis

Begunstigers van STONE krijgen elk nieuw nummer dat verschijnt in het jaar waarover de jaarbijdrage is voldaan, automatisch thuisgestuurd. Uilen 12 (hoort bij betalingsjaar 2022) wordt in de laatste week van april 2023 opgestuurd aan begunstigers en abonnees.   

Abonnement op Uilen

Bent u geen begunstiger maar wilt u Uilen wel ontvangen? Dan kun u een abonnement nemen voor € 15,- per jaar (NL) of € 20,- (buitenland); dit is inclusief verzendkosten. Stuur een e-mail naar uilen@steenuil.nl o.v.v. Abonnement UILEN en uw naam- en adresgegevens.

Losse nummers bestellen

Losse nummers van Uilen zijn verkrijgbaar bij STONE, zo lang de voorraad strekt. Bestellen kan door een e-mail te sturen met uw naam en adresgegevens naar stone@steenuil.nl

Bestellen Uilen 12: Het laatste verschenen nummer (Uilen nr. 12, 2022; verschijnt eind april 2023) kunt u bestellen voor € 11,- per stuk, exclusief verzendkosten. Binnen Nederland betaalt u inclusief verzendkosten € 16,-; begunstigers van STONE betalen € 15,-. Voor het buitenland zijn de kosten incl. verzending € 21,-.

Oudere nummers zijn los verkrijgbaar voor € 5,- per stuk exclusief verzendkosten*. Bestelt u meer dan 1 oud nummer, dan betaalt u voor elk volgend nummer slechts € 2,50 per stuk, dus:

- 2 voor €   7,50
- 3 voor € 10,-
- 4 voor € 12,50
- 5 voor € 15,-

* Verzendkosten zijn afhankelijk van het aantal tijdschriften dat u bestelt en de actuele tarieven.

Nummers 1 tot en met 6 zijn helaas niet meer verkrijgbaar. Vanaf nummer 7 is nog enige voorraad, behalve nummer 10 (helaas uitverkocht). 

Tijdens landelijke (steenuil)dagen en Sovon-dagen zijn losse exemplaren tegen aantrekkelijke kortingen te verkrijgen en spaart u verzendkosten uit!

↑ Terug naar index

UILEN 1 t/m 9 (2010-2019)

Alle artikelen uit eerder verschenen nummers van Uilen, met uitzondering van het laatste nummer, zijn hieronder afzonderlijk te downloaden. De artikelen zijn overzichtelijk gegroepeerd per uilensoort.

↑ Terug naar index

UILEN 2 (2011)

Uilen 2

1-Steenuil

- De prooiaanvoer bij de Steenuil in het 5e Beleef de Lente-jaar
Reproductie van de Steenuil in Nederland in 2010 
- Steenuilen in de Midden-Betuwe van 2001 t/m 2010
Verknocht aan Steenuilen, boeren en buitenlui
- Kluut als prooi van de Steenuil
- Steenuilen broeden in konijnenhol

2-Kerkuil

- Een nieuwe methode voor het seksen van Kerkuilen

3-Ransuil

Oogtrauma en iriscoloboom bij Ransuilen 

4-Bosuil

- Nestkastcontroles van de Bosuil in 2010

5-Oehoe

- Broedsucces van de Oehoe in Nederland en enkele West-Duitse gebieden in 2011
- Nestplaatskeus van Oehoes in het grengebied van Nederland en Duitsland

6-Ruigpootuil

Recente ontwikkelingen rond Ruigpootuilen in Noordwest-Europa 

7-Dwerguil                                                                                                                   
- Waarnemingen van Dwerguilen in Nederland: is de soort aan een opmars bezig?

 

8-Sneeuwuil                                                                                                                
- Sneeuwuilen in Nederland: arctische verschijningen in de polder  

9-Konijnuil 
- De Konijnuil, het neefje van de Steenuil in de Nieuwe Wereld 

 
10-Velduil
Dagroofvogels en Uilen op Ameland 1987-2010

11-Overige
- Hoe gezond zijn Nederlandse Uilenpopulaties
 

 

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland