ATHENE (1998-2009)

In de jaren 1998-2009 bracht STONE de nieuwsbrief, later het tijdschrift, Athene uit. In totaal zijn er 14 nummers verschenen, die hieronder zijn te downloaden. In 2010 is Athene opgegaan in het nieuwe tijdschrift Uilen, van de gezamenlijke Nederlandse uilenwerkgroepen.

↑ Terug naar index

ATHENE 1 t/m 14

Hieronder zijn de volledige nummers van Athene 1 t/m 12 te downloaden. Van de nummers 13 en 14 is alleen de inhoudsopgave opgenomen; volledige inhoud 13 en 14 is hier te raadplegen. 

Athene 1 (1998)
Athene 2 (maart 1999)
Athene 3 (dec. 1999)
Athene 4 (maart 2000)
Athene 5 (dec. 2001)

Athene 6 (sept. 2002)
Athene 7 (2003)
Athene 8 (dec. 2003)
Athene 9 (juli 2004)
Athene 10 (april 2005)

Athene 11 (april 2006)
Athene 12 (april 2007)
Athene 13 (april 2008)
Athene 14 (sept. 2009)

↑ Terug naar index

ATHENE 13 en 14 (per onderwerp)

1               BROEDBIOLOGIE

nr-pag. auteur onderwerp
14-29 Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Vervolglegsels
14-51 Pascal Stroeken e.a. Reproductie Steenuil 1977-2007
14-88 Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Succesvol 7-legsel
13-20 Piet Fuchs en Joep van de Laar Stoute Steenuilen-over mogelijke oorzaken en gevolgen van afwijkend broedgedrag
13-26 Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Resultaten Broedbiologisch Onderzoek 2007
13-37 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Broedbiologisch onderzoek Steenuilen, 2 + 1 = scheepsrecht
13-40 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Berekening van het nestsucces

 

2               VOEDSEL

nr-pag. auteur onderwerp
14-75 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Prooiaanvoer bij webcamuilen in 2009
13-99 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Wat schaft de pot?

 

3               LEEFGEBIED

nr-pag. auteur onderwerp
14-93 Loes van den Bremer e.a. Terreingebruik en voedselkeus broedende Steenuilen in de Achterhoek
13-42 Frank Willems, Martijn Versluijs & Bas Oteman Terreingebruik van de Steenuil bij Neede in 2007

 

4               BEDREIGING / BESCHERMING

nr-pag. auteur onderwerp
13-81 Martin van Leest Steenuilen "beschermd" in Breda

 

5               RINGANALYSE

nr-pag. auteur onderwerp
14-6 Pascaline Le Gouar e.a. Overleving en dispersie van Nederlandse Steenuilen op basis van 35 jaar ringgegevens (Summary in English)
13-50 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Naar nieuwe overlevingsgetallen voor de Steenuil (drempelwaarde reproductie)
13-110 Maarten Hageman Levensverhalen van geringde Steenuilen in de Liemers

 

6              MONITORING

nr-pag. auteur onderwerp
14-43 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Nieuwe aantalsschatting Steenuil in Nederland
14-60 Arjan Boele Monitoring van Steenuilen in 2003-2008 een succes!

 

7               ANDERE UILEN

nr-pag. auteur onderwerp
14-40 Emiel Blanke Ruigpootuil in Overijssel
14-72 Johan Drop Kerkuilen als adoptieouders voor Steenuiljong
14-74 Stichting Oehoewerkgroep Nederland Oprichting Stichting Oehoewerkgroep Nederland

 

8               STONE-ORGANISATIE

nr-pag. auteur onderwerp
14- 4 NN o.a. jubileum (12 1/2 jaar) & Emailnieuwsbrief
13- 5 Jan van 't Hoff World Owl Conference 2007 & Landelijke Uilendag 2007
13- 7 Ronald van Harxen Hoe de Steenuil de Lente van 2007 beleefde
13-11 Ronald van Harxen Wegens succes geprolongeerd!

 

9               INTERNATIONAAL

nr-pag. auteur onderwerp
14-37 Hugo Framis & Jonathan Alonso Little Owl Winter fledglings in Catalonia, Northern Spain
14-129 Joep van de Laar De Steenuil in buitenlandse literatuur (2)
13-90 Frans Jacobs Steenuilkasten in trek bij Eikelmuizen (Menorca)
↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland