Presentaties STONE symposium 3-2-2023

Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil

Op 3 februari 2023 vond het symposium Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil plaats. Hieronder vindt u de presentaties:

 

Basiskwaliteit Natuur: wat beogen we daarmee? Harry Meesters, senior adviseur Basiskwaliteit Natuur bij Vogelbescherming Nederland

Kartering van Basiskwaliteit in 8 Achterhoekse gemeenten: ervaringen, resultaten en toepassing (alleen beschikbar voor symposiumdeelnemers) Robert Kwak, geestelijk vader en voormalig programmaleider Basiskwaliteit Natuur bij Vogelbescherming Nederland

Theoretische aanpak natuur in ruilverkavelingen Thierry Onkelinx, statisticus bij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Vlaanderen)

Is er binnen het begrip Basiskwaliteit Natuur ruimte voor de hedendaagse landbouw? Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur en melkveehouder in de provincie Groningen

De steenuil en de Basiskwaliteit Natuur Ronald van Harxen, voorzitter van STONE

Project Actieplan Steenuil Zeeuws-Vlaanderen Niek Smits, projectmedewerker bij Landschapsbeheer Zeeland

Hoe erven de olievlekwerking van de Brabantse steenuilen stimuleren Marco Renes, gebiedsmedewerker soortenbescherming bij Brabants Landschap

Steenuil: 15 jaar adoptiesoort in Tongeren Paul Denis, voorzitter van Leefmilieu Tongeren 

foto-impressie door Jouke Altenburg

 

↑ Terug naar index

Presentaties Steenuilendag 2023

Op 4 februari 2023 vond de Landelijke Steenuilendag 2023 plaats, die geheel in het teken stond van het 25-jarig bestaan van STONE. Hieronder vindt u de presentaties:

 

Namens de steenuilen, bedankt! Gert Ottens (Vogelbescherming), Bernice Goffin (Sovon), Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation) 

Analyse 50 jaar reproductie van de steenuil in Nederland Ronald van Harxen, Pascal Stroeken, Theo Boudewijn (STONE) & Bernice Goffin (Sovon)

10 jaar Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt in Vlaanderen Philippe Smets (Steenuilenwerkgroep Natuurpunt)

Presentatie Jubileumboekje 25 jaar STONE Pascal Stroeken & Theo Boudewijn (STONE)

Steenuilen door de lens van Pauline van Marle 

Vrijwilligers Parade, deel 1: 

Brabantse muizenruiters Mark Sloendregt & Marijn van den Berk

Vlaamse knotwilgen verplanten Philippe Smets & Eddy Vandenbouhede

Wat is het Netwerk Uilenbescherming Brabant? Marco Renes (Brabants Landschap)

Vrouwenoverschot in Heukelom Anita van Dooren & Christien Hermsen

De katuil in West-Friesland Jopie Koeleman, m.m.v. Pascal Stroeken 

Geboorte- en broeddispersie van steenuilen in Vlaanderen Guido Desmarets

Vrijwilligers Parade, deel 2:

Achterhoekse paalkastfilmpje Buurman & Buurman Hugo van Wamelen

-  Drentse camerakast Claus van den Hoek

Een stroperige verrassing in een glazen potje Ger Graus

↑ Terug naar index

Presentaties Steenuilendag 2018

Op zaterdag 20  oktober 2018 organiseerde STONE wederom een geslaagde Landelijke Steenuilendag dit keer in de sfeervolle Gelderlandfabriek in Culemborg. Ruim 125 bezoekers hebben genoten van het afwisselende programma.

Hieronder vindt u pdf's van alle presentaties (m.u.v. de presentatie van de Beleef-de-Lente-beelden). 

Programma Landelijke Steenuilendag 2018

Uilen en experimentele projecten

25 jaar steenuilenonderzoek in Oost-Brabant, Vlaanderen

Bekendmaking "Steenuilenvrijwilliger 2018"

Presentatie 'Uilen 8'

Eindelijk weer eens een normaal (?) seizoen: Beleef de Lente 2018

Boerenerf: levende kern van een natuurlijk platteland

Over leggen, broeden en uitkomen: test je kennis aan de nieuwste inzichten

Het laatste ransuilenjong

↑ Terug naar index

Diverse over steenuilen

 


HANDLEIDINGEN:
Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil / Van Harxen R. & P. Stroeken 2016

BOEKEN:
The Little Owl - Conservation, Ecology ans Behaviour of Athene Noctua Nieuwenhuyse, D.van, J-C Génot en D.H. Johnson 2008.
De Steenuil in Nederland - Handleiding voor onderzoek en bescherming Bloem, H., K. Boer, N. Groen, R. van Harxen & P. Stroeken, 2001. Stichting Steenuilenoverleg Nederland (STONE)
La Chevêche d’ Athéna, dans la Réserve de la Bioshère des Vosges du Nord de 1984 à 2004 Genot, J-C, 2005. Ciconia, 29: 1 - 272.
La Civetta in Italia - Ara Spix Editrice Mastrorilli, M., 2005.
Steenuilen Beersma, P., W.Beersma & A van den Burg, 2007, ISBN 978 90 8740 008 8.
De Steenuil Van Harxen, Ronald & Pascal Stroeken 2011, KNNV Uitgeverij, Zeist.

CD-rom:
Handleiding Voedselonderzoek Steenuilen / Jeugd, H. van der & R. van Harxen, 2005.

ARTIKELEN:
Todesursachen von Steinkäuzen Athene noctua: Ringfund- und Telemetriedaten im Vergleich / Naef Daenzer, B., Fiedler, W. en Keil, H., 2012, Die Vogelwarte 50 (4), dezember 2012, p. 245-246.
'Steenuilen in een veranderend Landschap' / Fuchs, P. en Laar, van de, J. - De Levende Natuur 111 (5) 2010
Dispersie en vestiging van jonge Steenuilen / Fuchs, P. en Laar van de, J., Limosa 81.4, 2008
The Little Owl in the Netherlands: Distribution, breeding densities, threats and protection measurements, Ciconia 25, 2001 (geen download)
De steenuil, een markante bewoner van het agrarisch cultuurlandschap / Laar, van de, J., 2007, Vakblad Natuur Bos Landschap, Jaargang 4/nr. 10 , december 2007.
Cheveche d'Athena en Alsace du Sud / Scaar, B., bagueur CRBPO - Museum National d'Histoire Naturelle 2013, over de verspreiding van steenuilen in het stroomgebied van de Rijn bij de grens tussen Frankrijk en Duitsland.

BROCHURES:
Steenuil onder de Pannen - Variatie op het erf, 2006. Een uitgave van Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, SOVON Vogelonderzoek Nederland, STONE Steenuilenoverleg Nederland.

SYMPOSIUMVERSLAGEN:
Little Owl in Flanders in its international context / Nieuwenhuyse, D. van, Leysen, M. & Leysen, K. (eds), 2001 - Proceedings of the Second International Little Owl Symposium, 16 -18 March, 2001, Geraardsbergen, Belgium.

RAPPORT REPRODUCTIE:
Reproductie van de Steenuil in Nederland in de periode 1977-2003 / Willems, F., R. van Harxen, P. Stroeken & F. Majoor, 2004 - STONE/SOVON.

EVALUATIERAPPORT SOORTBESCHERMINGSPLAN STEENUIL:
Evaluatie van een vijftal soortsbeschermingsplannen - De soort in zijn element / Bankert,D., P.Joop & W.Wiersinga, 2006 - Min. van LNV.

PROOIEN VOOR STEENUILEN:
Resten van gewervelde prooidieren bij steenuilnesten / Harxen, R. van & P.Stroeken, 2003-Athene 8.
Prooiaanvoer Steenuilen Beleef de Lente, Broedperiode 2010                                                                                                                                        Nachtzwaluw als prooi voor de Steenuil / Bisseling, G.A.L., 1936. Orgaan Club van Nederlandse Vogelkundigen 9.
Prooiresten bij Steenuilenbroedsels / Haverschmidt, F., 1940 - Ardea 29.
Über die Ernahrung einer Steinkauzbrut / Tinbergen, L. & Tinbergen, N, 1932- Beiträge Fortplanzung Vögel 8.
Ein Beitrag zur Kenntniss der Ernahrung der Steinkauzjungen / Tinbergen, L. & Broekhuysen jr, G.J.-Beitrage Fortplanzung Vögel 10.

 

 
  
↑ Terug naar index

Leuk voor een spreekbeurt

 

↑ Terug naar index

Uilen algemeen

VELDGIDS:
Uilen van Europa
Mebs, Th., 1987 - Uitgeverij Thieme, Baarn.

DVD:
Herken onze Uilen
Plomp Digital Video, 2006.
Feathered Goblins, Owls of the Black Forest
Germany. 2007.

BOEKEN:
Owls of the World-A Photographic Guide
Mikkola, H., 2012. BloomsburyPublishing London
Owls, a guide to the Owls of the World
König, C., F. Weick, & J-H Becking, 1999. . Pica Press, Sussex.
Eulen und Käuze
Mebs, Th., . Franckh’sche Verlagshandlung , Stuttgart.
Uilen van Europa – biologie, kenmerken, populatie
Mebs, Th. & W. Scherzinger, 2004. . Tirion Uitgevers bv., Baarn.
Owls of Europe
Mikkola, H., 1983. . T & A D Poyser Ltd, England.
Uilen – Natuurlijke en onnatuurlijke historie
Sparks, J. & T. Soper,1972. . Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam.
Uilen
Zomeren, K. van, 1989. . Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.

↑ Terug naar index

Erfvogels in Beeld (2009-2014)

In de jaren 2009 tot en met 2014 bracht Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Landschapsbeheer Nederland, STONE, STORK, werkgroep Roofvogels Nederland, Hirundo en de Kerkuilen Werkgroep Nederland, het magazine "Erfvogels in Beeld" uit. Dit gratis magazine was speciaal bedoeld voor erfbewoners, met tips en advies over hoe je een erf "vogel- en natuurvriendelijk" kunt inrichten. Vrijwilligers voor steenuilen, boerenzwaluw, kerkuilen, ooievaars en torenvalken deelden deze tijdschriften uit bij hun erfbezoeken. 

Hieronder kunt u de magazines inzien. 

                       Erfvogels in Beeld 2014

Erfvogels in Beeld 2009

Erfvogels in Beeld 2010

Erfvogels in Beeld 2011

Erfvogels in Beeld 2012

Erfvogels in Beeld 2013

Erfvogels in Beeld 2014

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland