Teken petitie 'Vogels vrij'

zondag 05 januari

Grote kans dat u ze op een braderie of jaarmarkt wel eens bent tegengekomen: uilen en roofvogels die onder grote publieke belangstelling tentoongesteld worden en zelfs kunstjes moeten vertonen. Roofvogels en uilen horen naar onze mening niet in kooien of volières en zouden niet op commando kunstjes moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “Zo vrij als een vogel” moet ook gelden voor roofvogels en uilen.

Hansje Hardenberg en Anjo Schouten, van ‘Team Steenuil’ van Beleef de Lente, zijn daarom onlangs de petitie ‘Vogels vrij’ gestart. De petitie verzoekt de Tweede Kamer wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
  • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
  • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
  • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

 

STONE steunt deze petitie uiteraard van harte, en roept iedereen op deze te ondertekenen en - via sociale media - onder de aandacht te brengen bij vrienden en volgers. Tekenen kan tot half oktober 2020. Doen!

Teken hier de petitie ‘Vogels vrij!

Interview met Anjo Schouten in Trouw.

< Terug naar overzicht

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland