Uilen 10 komt eraan!

9 januari 2021

Uilen 10 (2020) komt eraan! In de week van 11 januari valt het magazine op de deurmat van begunstigers en abonnees. Maar liefst 112 pagina's boordevol schitterende foto's en boeiende verhalen. Nieuwsgierig? In de STONE-nieuwsbrief van december leest u een voorproefje van wat u allemaal kunt verwachten.

Was u in 2020 nog geen begunstiger van STONE, of had u nog geen abonnement? Geen probleem, u kunt Uilen 10 ook los bestellen voor € 15,- inclusief verzendkosten (binnen NL). Belangstelling? Stuur een mail naar stone@steenuil.nl

Veel leesplezier!

 

Verslagen uit de regio's

Overal in het land zijn werkgroepen van vele honderden enthousiaste steenuilenbeschermers actief: het stevige fundament voor bescherming en onderzoek! Veel lokale en regionale groepen maken lezenswaardige jaaroverzichten, die we met plezier op de website van STONE plaatsen. Neem eens een kijkje op de pagina van regioverslagen en -verhalen, waar onlangs de jaarverslagen 2020 van het steenuilenwerk rond Hellendoorn (OV) en van de Limburgse steenuilenwerkgroep zijn toegevoegd. 

foto: Pauline van Marle

 

 

Landelijke Steenuilendag 2020: GEANNULEERD

Helaas hebben bestuur en RC's van STONE na rijp beraad moeten besluiten om de Landelijke Steenuilendag op zaterdag 10 oktober 2020 te annuleren. Door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen zien we geen mogelijkheid om dit najaar een volwaardige landelijke dag te organiseren op een locatie waar we het gewenste aantal bezoekers kunnen ontvangen in een ontspannen ambiance. We hebben goede hoop dat de Landelijke Uilendag, van de gezamenlijke Nederlandse uilenwerkgroepen, in het najaar van 2021 wel weer kan plaatsvinden. Graag tot dan! 

 

Petitie Vogels vrij

30 juli 2020

Update: De looptijd van de petititie is met een jaar verlengd, u heeft nu de tijd tot 15 oktober 2021 om zelf te tekenen en de petitie bij anderen onder de aandacht te brengen !

Grote kans dat u ze op een braderie of jaarmarkt wel eens bent tegengekomen: uilen en roofvogels die onder grote publieke belangstelling tentoongesteld worden en zelfs kunstjes moeten vertonen. Roofvogels en uilen horen naar onze mening niet in kooien of volières en zouden niet op commando kunstjes moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “Zo vrij als een vogel” moet ook gelden voor roofvogels en uilen.

Hansje Hardenberg en Anjo Schouten, van ‘Team Steenuil’ van Beleef de Lente, zijn daarom onlangs de petitie ‘Vogels vrij’ gestart. De petitie verzoekt de Tweede Kamer wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
  • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
  • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
  • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

 

STONE steunt deze petitie uiteraard van harte, en roept iedereen op deze te ondertekenen en - via sociale media - onder de aandacht te brengen bij vrienden en volgers. Tekenen kan tot half oktober 2021. Doen!

Teken hier de petitie ‘Vogels vrij!’

Interview met Anjo Schouten in Trouw.

 

Prooiaanvoer Beleef de Lente 2020

21 juni 2020

Steenuilen die ook overdag op veldmuizen jagen, meikevers die bijna als vanzelf naar binnen vliegen, regenwormen die je gerust ook sproeiwormen zou kunnen noemen en oude liefde roest niet. Zomaar wat topics uit het verslag over de prooiaanvoer bij de camerakast van Beleef de Lente in Winterwijk. U kunt het verslag hier gratis downloaden.

 

Nestonderzoek in coronatijd

27 april 2020

Eind april start traditiegetrouw het broedbiologisch onderzoek. De coronacrisis heeft uiteraard ook invloed op het steenuilenveldwerk. 

Met inachtneming van de landelijke maatregelen en voorschriften is veldwerk mogelijk. Indien je veldwerk gaat uitvoeren, adviseren we om goed kennis te nemen van de geldende overheidsvoorschriften en de landelijke maatregelen, de richtlijnen van Sovon Vogelonderzoek en de richtlijnen van het Vogeltrekstation.

Omdat het steenuilenwerk vrijwel altijd op particulier terrein plaatsvindt, adviseren we dringend om vooraf de erfbewoners te informeren en expliciet toestemming te vragen.

Respecteer te allen tijde de overheidsvoorschriften en andermans mening. Veiligheid voor jezelf en anderen staat voorop.

We wensen iedereen een verstandig en gezond voorjaar toe!

 

Bestuur en RC’s van STONE

Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt dit bericht geactualiseerd.

 

Beleef de Lente is weer online!

 

Goed nieuws voor alle fans van de BdL-steenuilen: sinds zondag 1 maart zijn de steenuilen-webcams weer live! 24/7 genieten van het boeiende steenuilenfamilieleven, met informatieve blogs en alle hoogtepunten vakkundig 'geclipt'. Neem snel een kijkje op www.beleefdelente.nl

 

Uilen 9 is uit!

In de eerste week van januari 2020 hebben alle begunstigers van STONE Uilen 9 (2019) ontvangen.  

Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale steenuileninventarisatie in Zeeuws Vlaanderen; Het opmerkelijke jaar 2019 (o.a. een eerste landelijke impressie); De steenuil in Vlaanderen; Bijzonder broedgeval van de oehoe; Aantalsontwikkeling van de oehoe in Nederland; De velduil in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met record aantal jongen; Steenuil legt 11 eieren; Acht jaar onderzoek naar winterroesten van de ransuil in Groningen.

Was u in 2019 geen begunstiger en wilt u Uilen toch graag ontvangen? Lees hier hoe u Uilen 9 (en oude nummers) als los nummer kunt bestellen.  

 

                                            cover U9

 

Inventariseerders gezocht

Dankzij de vrijwilligers die nest(kast)onderzoek doen, weten we veel over onze Nederlandse steenuilen. Nestkastcontroles en ringonderzoek behoren tot de vaste onderdelen van het veldonderzoek. De steenuil behoort op dit vlak tot de best onderzochte vogelsoorten in ons land.

Daarnaast willen we graag een goed beeld krijgen van de verspreiding en de populatie-omvang, en veranderingen daarin. De verzamelde nestgegevens zijn hiervoor onvoldoende, omdat deze nagenoeg alleen betrekking op steenuilen die in nestkasten broeden. Naar schatting broedt driekwart van de Nederlandse steenuilen echter nog altijd in ‘natuurlijke’ nestplaatsen, zoals holtes gebouwen en in knot- en fruitbomen. Het volgen van alleen nestkasten geeft daarmee geen representatief beeld van de verspreiding en de lokale aantalsontwikkelingen. Bovendien kan de inspanning waarmee beschermers kasten ophangen en controleren in de tijd veranderen.

Daarom is Sovon op zoek naar nieuwe inventariseerders van steenuilen. STONE steunt deze oproep uiteraard van harte. Graag verwijzen wij voor meer achtergronden en informatie naar het artikel dat onlangs verscheen in Sovon-Nieuws 4 (2019).

 

Erfbeesten: een nieuwe STONE-uitgave

Op (boeren)erven waar steenuilen broeden komen ook veel andere interessante dieren voor. Erfbeesten is een boekje over deze dieren en hun relatie met steenuilen. Sommige staan op de prooilijst, zoals muizen, regenwormen en meikevers, voor andere - zoals de bosuil en de steenmarter - moet de steenuil zelf op zijn hoede zijn. Kauwen en holenduiven concurreren om nestplaatsen en kerkuilen en torenvalken delen de voorliefde van steenuilen voor muizen. In totaal passeren 26 soorten de revue. Interessante wetenswaardigheden worden gecombineerd met informatie over wat u kunt doen om het uw erfbeesten naar de zin te maken. Gelardeerd met een sausje humor; lezen moet immers ook leuk zijn. De prachtige foto’s maken het boekje niet alleen een genot om te lezen, maar ook een lust voor het oog.

Erfbeesten kunt u bestellen in onze webshop. Begunstigers van STONE krijgen een aantrekkelijke korting!

  

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland