2023

1. Jaarverslag 2023 van de Steen- en Kerkuilenwerkgroep Limburg
Het jaarverslag uit de provincie Limburg, met aandacht voor de broedresultaten, lokale werkgroepen, nieuwe ideeën en STONE gaarden. Tevens wordt stilgestaan bij het overlijden van Johan de Jong, die het grootste deel van zijn leven weidde aan de bescherming van de kerkuil. Klik hier voor het verslag.

↑ Terug naar index

2021

1. Gezamenlijk jaarverslag 2021 van de Steen- en Kerkuilenwerkgroep Limburg
Verhalen uit het veld, broedresultaten steen- en kerkuilen, aandacht voor de Sovon nestkaart en diverse nieuwtjes van het broedseizoen 2021. Klik hier voor het verslag.

2. Jaarverslag van de Steenuilenwerkgroep Brummen.
U vindt deze terugblik over het jaar 2021 hier.

3. Jaarverslag van de Steenuilenwerkgroep Rivierenland.
Het verslag van de belevenissen en resultaten in 't Rivierenland vindt u hier.

4. Jaarverslag van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe.
De resultaten uit de provincie Drenthe vindt u hier.

5. Jaarrapportage van de Uilenwerkgroep Hof van Twente.
Hier vindt u het verslag van de Uilenwerkgroep Hof van Twente van de stichting Hofvogels.

↑ Terug naar index

2020

1. Jaarverslag 2020 van de Steenuilenwerkgroep Limburg
Verhalen uit het veld, broedresultaten steenuilen en overige wetenswaardigheden van het broedseizoen 2020
Klik hier voor het verslag.

2. Jaarverslag Steenuilen in de gemeente Hellendoorn 2020.
Jaarverslag van de broedresultaten steenuil 2020 in Hellendoorn. Klik hier voor het verslag.

3. Jaarverslag 2020 Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe.
Jaarverslag van de steenuilen activiteiten in 2020 van de Stichting STUD. U vindt het verslag hier.

2. Steenuilen in coronatijd van de Steenuilenwerkgroep Brummen.
U vindt het verslag van dit bijzondere seizoen hier.

↑ Terug naar index

2019

1. Steenuilbescherming op de Bevelanden.
Verslag over de broedresultaten van dit jaar op Zuid-Beveland en Walcheren van het Zeeuws Steenuilenfonds en vergelijking met eerdere jaren. Klik hier voor het verslag.

2. Onderzoek naar de verspreiding van de steenuil in Zeeuws-Vlaanderen 2019.
Gebiedsdekkend onderzoek dat afgelopen voorjaar door leden van de natuurbeschermingsverenigingen de Steltkluut en ‘t Duumpje (38 pers.) is uitgevoerd naar de aanwezigheid van de steenuil in Zeeuws-Vlaanderen. Klik hier voor het verslag.

3. Verslag 2019 steenuilen in Barneveld.
Broedresultaten 2019 steenuilen in Barneveld, Klik hier voor het verslag.

4. Jaarverslag 2019 Steenuilen in Limburg.
Verslag van de broedgegevens 2019, aangevuld met bijdragen van een aantal veldwerkers. Klik hier voor het verslag.

5. Broedresultaten Steenuil 2019 Overijssel.
Overzicht van de broedresultaten per steenuilenwerkgroep in Overijssel. Klik hier voor het overzicht.

6. Jaarverslag Steenuilen in de gemeente Hellendoorn 2019.
Jaarverslag van de broedresultaten steenuil 2019 in Hellendoorn. Klik hier voor het verslag.

7. Jaarverslag Steenuilen gemeente Aa en Hunze 2019.
Jaarverslag van de organisatiestructuur, broedresultaten steenuil en financiële verantwoording over 2019. U vindt het verslag hier.

8. Jaarverslag 2019 Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe.
Jaarverslag van alle steenuilen activiteiten in 2019  van de Stichting STUD inclusief de broedresultaten over de afgelopen 10 jaar. U vindt het verslag hier.

9. Jaarverslag van de Steenuilenwerkgroep Brummen.
Het verslag van het broedseizoen 2019 vindt u hier.

↑ Terug naar index

2018

1. Jaarverslag Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2018. Klik hier voor het verslag

2. Jaarverslag van de Steenuilenwerkgroep Brummen.
Het verslag van het broedseizoen 2018 vindt u hier.

↑ Terug naar index

2017

1. Jaarverslag Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2017. Klik hier voor het verslag

2. Jaarverslag van de Steenuilenwerkgroep Brummen.
Het verslag van het broedseizoen 2017 vindt u hier.

↑ Terug naar index

2016

1. Jaarverslag Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2016. Klik hier voor het verslag

↑ Terug naar index

2015

1. Onderzoek naar de verspreiding van de steenuil in Zeeuws-Vlaanderen 2015.
In het voorjaar 2015 is voor de vierde maal een gebiedsdekkend onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van de steenuil in Zeeuws-Vlaanderen. De eerste inventarisatie dateert van 2003 en wordt sindsdien 1 keer in de 4 jaar herhaald. Klik hier voor het verslag

2. Jaarverslag Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2015. Klik hier voor het verslag

↑ Terug naar index

2014

1. Jaarverslag 2014 Steenuilen rond Winterswijk.
Een opmerkelijk broedseizoen verdient een opmerkelijk jaarverslag. Uitgebreid wordt middels tekst, grafieken en "beeldende" foto's, stilgestaan bij de belevenissen en onderzoeksresultaten van Ronald van Harxen en Pascal Stroeken. Klik hier voor het verslag.  

2. Resultaten broedseizoen steenuilen VWG IVN Oisterwijk.
Nieuwsbrief met ondermeer broedresultaten 2014 en prachtige foto's. Klik hier voor de nieuwsbrief.

3. Succesvol broedseizoen 2014 in Zuid Beveland en Walcheren.
Verslag over de broedresultaten van dit jaar en vergelijkingen met eerdere jaren. Klik hier voor het verslag.

4. Jaarverslag werkgroep IVN Hellendoorn.
Een jaarverslag met daarin weergegeven de prima resultaten van 2014, achtergrondinformatie over steenuilen en het succes van steenmarterproof pendelkasten. Klik hier voor het verslag.

5. Jaarverslag 2014 Uilenwerkgroep IVN Haaksbergen.
Jaarverslag met daarin niet alleen de broedresultaten van steenuilen, maar ook van andere uilen. Klik hier voor het verslag. 

6. Jaarverslag 2014 Steenuilenwerkgroep Zuid West Drenthe.
Naast de broedresultaten ook aandacht voor roofvogelpredatie en de diverse onderzoeken en activiteiten van deze steenuilenwerkgroep. Klik hier voor het verslag.

7. Jaarverslag Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2014. Klik hier voor het verslag

↑ Terug naar index

2013

1. Jaarverslag 2013 Uilenwerkgroep IVN Haaksbergen
Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal uitgevlogen juvenielen dit jaar ongeveer gelijk was voorafgaande jaren. Voor het verslag: klik hier.

2. Jaarverslag 2013 Steenuilen Vogelwacht Uffelte e.o.
Een leuk artikel over een "bureninitiatief" en het gebruik van een camera bij een nestkast. In 2013 was het aantal uitgevlogen juvenielen wat minder dan de laatste jaren. Voor het volledige verslag: 
klik hier

3. Jaarverslag 2013 Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren
Jaarverslag met daarin ondermeer aandacht voor het project Steenuil Veilig onder Dak en determinatie van niet uitgekomen eieren. Bekijk het verslag. 

4. Nieuwsbrief 2013 van Uilenwerkgroep Reeuwijk e.o.
Nieuwsbrief waarin niet alleen resultaten kenbaar worden gemaakt, maar ook informatie gegeven wordt over voedsel en ideale leefomstandigheden van steenuilen. Bekijk de nieuwsbrief. 

5. Jaarverslag steenuilen op de Bevelanden en Walcheren 2013
Jaarverslag met daarin informatie over broedresultaten, nestkasten en de aankondiging van een onderzoek naar de verspreiding van steenuilen op Beveland. Klik hier voor het verslag. 

6. Jaarverslag 2013 Steenuilen IVN Hellendoorn
Jaarverslag met de resultaten van het broedseizoen 2013 en uitleg over het belang van het ringen van steenuilen. Klik hier voor het verslag.

7. Jaarverslag 2013  Uilenwerkgroep ‘de Oelenwappers’ Zutphen
Jaarverslag met daarin aandacht voor de invloed van het voedselaanbod op de eileg, het marterproof maken van nestkasten en de broedresultaten van diverse uilensoorten, waaronder de steenuil. Lees hier het verslag.
 

8. Jaarverslag 2013 Steenuilen Werkgroep Limburg
Jaarverslag met niet alleen de resultaten van 2013, maar ook leuke verhalen en belevenissen uit het Limburgse land. Klik hier voor het verslag.

9. Jaarverslag Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2013. Klik hier voor het verslag

↑ Terug naar index

Plaatsing marterproofkast

Wied Hendrix, steenuilvrijwilliger in de omgeving Hengelo (Gld), heeft deelgenomen aan het project Steenuil Veilig onder Dak. Hij doet verslag van het ophangen van de eerste marterproofkast. Klik hier voor zijn verslag.

↑ Terug naar index

2012

1. Verslag broedseizoen omgeving Oisterwijk
Het IVN-Oisterwijk heeft i.s.m. Brabants Landschap een informatief verslag over het
broedseizoen 2012 in hun werkgebied in Midden-Brabant uitgebracht. Het verslag is rijk geïllustreerd met foto's. Er zijn heel wat jonge uiltjes uitgevlogen. Opvallende punten: een grote spreiding van het broedseizoen, veel niet-uitgekomen eieren en een 7-legsel, waarvan slechts een ei uitkwam. U leest het verslag hier.

2. Verslag broedseizoen Noordoost Twente
Mooi verslag (met veel foto's!) over het broedseizoen 2012. Friso Koop meldt een
verrassend hoge broedpaardichtheid en beschrijft de prima resultaten van de
broedende steenuiltjes in Noordoost-Twente, een heus bolwerk voor de Steenuil in Nederland. Lees zijn rapportage hier.


3. Verslag broedseizoen Omgeving Winterswijk
Zo’n beetje alles komt in dit fraaie verslag aan de orde, van legselgrootte tot nestsucces en van aangetroffen prooien tot de conditie van de nestjongen.Ronald en Pascal,
founding fathers van STONE, en al meer dan 25 jaar actief in hun eigen
onderzoeksgebied in de Achterhoek met (broedbiologisch) onderzoek scheidden een
bijzonder onderzoeksverslag over het broedseizoen 2012 af. Met gevoel voor de
onderzoekshistorie. U leest het boeiende verslag hier.

4. Verslag broedseizoen Zuid-Beveland
Vogelwerkgroep De Bevelanden inventariseert al vanaf 1996 het aantal bezette territoria in hun werkgebied. Op Noord-Beveland lukt het nog niet zo, in Zuid-Beveland des te beter. In dit door de nabijheid van de Westerschelde wat geïsoleerde gebied is de populatie in 5 jaar bijna verdubbeld. Dat motiveert tot doorgaan! U leest het verslag van Peter Boelee hier. 

5. Verslag broedseizoen Stad en Ambt Doesborgh
Frans Stam behoort tot de al wat krassere knarren in uilenbeschermingsland, als ik het zo zeggen mag. Voor de derde keer maakte hij een mooi verslag over de populatie-ontwikkeling in de fraaie streek (in ieder geval de benaming) 'Stad en Ambt Doesborgh' in de Achterhoek-Liemers. Daar, waar de Oude Ijssel in de Gelderse Ijssel stroomt, heeft Frans al bijna 30 jaar zijn onderzoeksgebied. Zijn verslag met -détail - enkele ervaringen met de pendelkast leest u hier

Lees nog eens na Op pad met Frans Stam, een artikel uit ATHENE 13 (2008).

6. Verslag broedseizoen Wijk bij Duurstede

 


foto: Paul Dirksen

Sinds 2008 zet Ton Janssen uit Wijk bij Duurstede zich in voor de Steenuil in zijn gemeente. Zijn inspanningen zijn allerminst voor niets gebleken! Het aantal territoria is sinds 2008 toegenomen. Mede een gevolg van het feit dat hij links en rechts ook nestkasten aan de man brengt.

Lees hier zijn verslag over het jaar 2012, waarin ook de Kerkuil aan bod komt. 

7. Jaarverslag Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2012. Klik hier voor het verslag

↑ Terug naar index

Vóór 2012

1. Inventarisatieverslagen Zeeuws Vlaanderen 2003-2011
Zeeuws Vlaanderen is een van de bolwerken voor de Steenuil in Nederland. De ontwikkelingen aldaar worden scherp in de gaten gehouden door Stone-regiocontactpersoon Alex de Smet Hij laat dat zien in zijn vanaf 2003 eens in de vier jaar uitkomende Inventarisatierapporten. De rapporten laat zien dat ook in deze verre hoek van Nederland sprake is van sluipende achteruitgang.
Klik hier voor het rapport uit 2003.
Klik hier voor het rapport uit 2007.
Klik hier voor het rapport uit 2011.

2. Jaarverslagen Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2011. Klik hier voor het verslag.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2008 en een terugblik deel I. Klik hier voor het verslag.
Werkgroep roofvogels en uilen Resultaten 2008 en een terugblik deel II. Klik hier voor het verslag.

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland