Living Planet Report schetst somber beeld

dinsdag 11 februari

Onlangs presenteerde het Wereld Natuur Fonds het nieuwe Living Planet Report met de ondertitel 'natuur en landbouw verbonden'. 

De verhalen in het rapport laten op basis van een grote hoeveelheid telgegevens van planten en dieren zien dat het er beroerd voorstaat met de Nederlandse natuur in boerenland en natuurgebieden. Onze unieke Nederlandse natuur op land staat er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam.

Kijk voor meer info op de websites van WNF en Sovon. Download hier het rapport.

< Terug naar overzicht

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland