ATHENE 13 en 14 (per onderwerp)

1               BROEDBIOLOGIE

nr-pag. auteur onderwerp
14-29 Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Vervolglegsels
14-51 Pascal Stroeken e.a. Reproductie Steenuil 1977-2007
14-88 Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Succesvol 7-legsel
13-20 Piet Fuchs en Joep van de Laar Stoute Steenuilen-over mogelijke oorzaken en gevolgen van afwijkend broedgedrag
13-26 Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Resultaten Broedbiologisch Onderzoek 2007
13-37 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Broedbiologisch onderzoek Steenuilen, 2 + 1 = scheepsrecht
13-40 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Berekening van het nestsucces

 

2               VOEDSEL

nr-pag. auteur onderwerp
14-75 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Prooiaanvoer bij webcamuilen in 2009
13-99 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Wat schaft de pot?

 

3               LEEFGEBIED

nr-pag. auteur onderwerp
14-93 Loes van den Bremer e.a. Terreingebruik en voedselkeus broedende Steenuilen in de Achterhoek
13-42 Frank Willems, Martijn Versluijs & Bas Oteman Terreingebruik van de Steenuil bij Neede in 2007

 

4            BEDREIGING / BESCHERMING

nr-pag. auteur       onderwerp
13-81 Martin van Leest       Steenuilen "beschermd" in Breda

 

5               RINGANALYSE

nr-pag. auteur onderwerp
14-6 Pascaline Le Gouar e.a. Overleving en dispersie van Nederlandse Steenuilen op basis van 35 jaar ringgegevens (Summary in English)
13-50 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Naar nieuwe overlevingsgetallen voor de Steenuil (drempelwaarde reproductie)
13-110 Maarten Hageman Levensverhalen van geringde Steenuilen in de Liemers

 

6              MONITORING

nr-pag. auteur onderwerp
14-43 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Nieuwe aantalsschatting Steenuil in Nederland
14-60 Arjan Boele Monitoring van Steenuilen in 2003-2008 een succes!

 

7               ANDERE UILEN

nr-pag. auteur onderwerp
14-40 Emiel Blanke Ruigpootuil in Overijssel
14-72 Johan Drop Kerkuilen als adoptieouders voor Steenuiljong
14-74 Stichting Oehoewerkgroep Nederland Oprichting Stichting Oehoewerkgroep Nederland

 

8               STONE-ORGANISATIE

nr-pag. auteur onderwerp
14- 4 NN o.a. jubileum (12 1/2 jaar) & Emailnieuwsbrief
13- 5 Jan van 't Hoff World Owl Conference 2007 & Landelijke Uilendag 2007
13- 7 Ronald van Harxen Hoe de Steenuil de Lente van 2007 beleefde
13-11 Ronald van Harxen Wegens succes geprolongeerd!

 

9               INTERNATIONAAL

nr-pag. auteur onderwerp
14-37 Hugo Framis & Jonathan Alonso Little Owl Winter fledglings in Catalonia, Northern Spain
14-129 Joep van de Laar De Steenuil in buitenlandse literatuur (2)
13-90 Frans Jacobs Steenuilkasten in trek bij Eikelmuizen (Menorca)
↑ Terug naar index

Volledige inhoud Athene 1 t/m 12

Inhoudsopgave Athene 13 en 14

Athene 1 (1998)
Athene 2 (maart 1999)
Athene 3 (dec. 1999)
Athene 4 (maart 2000)
Athene 5 (dec. 2001)

Athene 6 (sept. 2002)
Athene 7 (2003)
Athene 8 (dec. 2003)
Athene 9 (juli 2004)
Athene 10 (april 2005)

Athene 11 (april 2006)
Athene 12 (april 2007)
Athene 13 (april 2008)
Athene 14 (sept. 2009)

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland