Tijdschrift Uilen

In december 2010 bracht STONE, samen met drie andere landelijke uilengroepen het eerste nummer van een nieuw uilenblad uit, kortweg UILEN genaamd. Dit gezamenlijke tijdschrift kwam in de plaats van ATHENE, het periodiek dat STONE tussen 1998 en 2008 jaarlijks 1 of 2x bij haar begunstigers bezorgde. In totaal verschenen er 14 nummers.

UILEN verschijnt een keer per jaar (november/december), met een keur aan artikelen over onderzoek en bescherming van alle Nederlandse uilensoorten. Begunstigers van een der deelnemende organisaties krijgen elk nieuw nummer automatisch thuisgestuurd.

Om elk jaar zeker te zijn van toezending van UILEN kunt u zich aanmelden als begunstiger van STONE (minimaal €15,- per jaar, buitenland minimaal €20,-) ofwel een los abonnement nemen (€ 8,50 per jaar, buitenland € 15.00 incl. verzendkosten); stuur dan een email naar uilen@steenuil.nl, o.v.v. Abonnement UILEN en uw naam- en adresgegevens.

↑ Terug naar index

UILEN 2

 

Het tweede nummer van het tijdschrift UILEN heeft veel positieve reacties voor zowel inhoud als vormgeving opgeroepen. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. Lees de recensies op de websites van
a) Vroege Vogels en
b) Vogelbescherming Nederland.

 Uilen 2

 

1-Steenuil

- De prooiaanvoer bij de Steenuil in het 5e Beleef de Lente-jaar
Reproductie van de Steenuil in Nederland in 2010 
- Steenuilen in de Midden-Betuwe van 2001 t/m 2010
Verknocht aan Steenuilen, boeren en buitenlui
- Kluut als prooi van de Steenuil
- Steenuilen broeden in konijnenhol

2-Kerkuil

- Een nieuwe methode voor het seksen van Kerkuilen

3-Ransuil

Oogtrauma en iriscoloboom bij Ransuilen 

4-Bosuil

- Nestkastcontroles van de Bosuil in 2010

5-Oehoe

- Broedsucces van de Oehoe in Nederland en enkele West-Duitse gebieden in 2011
- Nestplaatskeus van Oehoes in het grengebied van Nederland en Duitsland

6-Ruigpootuil

Recente ontwikkelingen rond Ruigpootuilen in Noordwest-Europa 

7-Dwerguil                                                                                                                   
- Waarnemingen van Dwerguilen in Nederland: is de soort aan een opmars bezig?

 

8-Sneeuwuil                                                                                                                
- Sneeuwuilen in Nederland: arctische verschijningen in de polder  

9-Konijnuil 
- De Konijnuil, het neefje van de Steenuil in de Nieuwe Wereld 

 
10-Velduil
Dagroofvogels en Uilen op Ameland 1987-2010

11-Overige
- Hoe gezond zijn Nederlandse Uilenpopulaties
 

 

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland