STONE

STONE Steenuilenoverleg Nederland is opgericht op 8 maart 1997 op initiatief van Hein Bloem, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken, en is sinds 14 januari 2000 een stichting (Stichting STONE).

STONE is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. De werkzaamheden worden landelijk aangestuurd en gecoördineerd door het bestuur en regionaal ondersteund door regiocontactpersonen (RC's). 

Doelstelling

 “De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”

Missie

STONE is het Nederlandse platform voor het uitwisselen van kennis en informatie ter bevordering van de bescherming van en het onderzoek naar de Steenuil.

Er is binnen Nederland een groot netwerk van vele honderden steenuilvrijwilligers die veelal via lokale en regionale werkgroepen mede onder de vlag van STONE hun activiteiten ontplooien. Dit netwerk is de basis voor bescherming en onderzoek. STONE beschouwt de ondersteuning en het behoud van het netwerk als een belangrijke taak.

   

↑ Terug naar index

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

Stichting STONE, inschrijfnummer 04060512

Rekeningnummer

IBAN: NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg

BIC: INGBNL2A

↑ Terug naar index

Begunstiger en giften

Wilt u het werk van STONE ondersteunen? Word dan begunstiger. Kijk onder 'Begunstiger worden' in het hoofdmenu. 

Overweegt u een gift aan STONE?

De Belastingdienst heeft de Stichting STONE de status toegekend van Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Dit betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn, natuurlijk als voldaan is aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Voor de mogelijkheden zie de website van de Belastingdienst

↑ Terug naar index

Jaarverslagen

-Lees hier het STONE-jaarverslag 2009
-Lees hier het STONE-jaarverslag 2010
-Lees hier het STONE-jaarverslag 2011
-Lees hier het STONE-jaarverslag 2012

-Lees hier de jaarrekening en balans 2012

-Lees hier het STONE-jaarverslag 2013

 

↑ Terug naar index

Periodieken

STONE geeft 4 à 5x per jaar een Emailnieuwsbrief uit voor begunstigers en overige belangstellenden.

Samen met andere Uilenorganisaties in Nederland brengt STONE het tijdschrift UILEN uit. Dit tijdschrift verschijnt 1x per jaar (november/december), en wordt gratis bezorgd bij begunstigers van STONE. U kunt ook een los abonnement nemen.

Kijk op de pagina 'Publicaties' voor nadere informatie over de Emailnieuwsbrief en over UILEN.

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland