Aanmelden als begunstiger

 

 

 

Als begunstiger van het Stichting STONE Steenuilenoverleg Nederland steunt U ons werk op het gebied van onderzoek en bescherming van de Steenuil in Nederland. Zo helpt u mee om de Steenuil als broedvogel in Nederland te behouden.

Voor slechts €15 per jaar bent u al begunstiger (buitenland minimaal €20 per jaar). Extra donaties zijn zeer welkom! Met uw bijdrage abonneert u zich automatisch op het tijdschrift Uilen. Bovendien ontvangt u een aantal keer per jaar onze e-mailnieuwsbrief en bent u van harte welkom op de Steenuilendagen. 

U kunt zich aanmelden als begunstiger door het versturen van het ingevulde formulier dat u vindt op pagina 'Aanmelden'. Het ingevulde formulier wordt met een druk op de knop 'versturen' verzonden naar het STONE-secretariaat. U ontvangt na uw aanmelding bericht met nadere details betreffende de betaling en de mogelijkheid tot machtigen.

Alvast dank voor uw steun aan STONE en de Steenuilen!

 

Onvrijwillige begunstiger

 

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland