Inventariseren

Steenuilen laten zich in vergelijking met andere uilensoorten relatief makkelijk zien en horen.
Desondanks is het inventariseren niet eenvoudig. De hoofdmethode is het tellen van roepende mannetjes in het vroege voorjaar (half februari – half april) in de avond- of ochtend. Vooral in die periode markeren zij hun territorium (en ook weer in de nazomer/herfst). Het principe van het inventariseren berust op geluidsnabootsing: door met een CD-speler of cassetterecorder de territoriumroep van een mannetje af te spelen, wordt gepoogd de steenuilmannen met een roep te laten antwoorden. Elke roepende man vertegenwoordigt een territorium. De roepactiviteit is het hoogst op windstille avonden. Zeker bij slecht weer reageren wellicht niet alle mannetjes op hun 'ingeblikte' concurrent. Mede daarom is aanvullende informatie zoals zichtwaarnemingen van uilen in het broedseizoen en navraag bij plattelandbewoners (incl. oproepen in plaatselijke media) waardevol voor het verkrijgen van een compleet beeld over het voorkomen van steenuilen in een bepaald gebied.

Zie ook:
'Het inventariseren van Steenuilterritoria'
'Monitoring van de Steenuil' uit ATHENE 7(2003)

↑ Terug naar index

Geluidsfragmenten

Download Territoriumroep mannetje (1) als MP3-bestand

Idem (2)

Luister ook hier (van de Franstalige site noctua.org

territoriumroep_BdL2012.mp3


↑ Terug naar index

Steenuilroep in (verre) buitenlanden

Benieuwd hoe de steenuil (Little owl) klinkt op Lesbos of in Oman? Zoek het op in dit overzicht

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland