Onderzoek naar Oorzaken

                                            ei onderzoek1 

Uit onderzoek weten we dat bij een aanzienlijk deel van mislukte steenuilennesten sprake is van het niet uitkomen van de eieren. Ook in succesvolle nesten komen geregeld één of meerdere eieren niet uit.

Hoofdstuk 8 van de Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil (STONE, 2011) beschrijft hoe je met eenvoudige hulpmiddelen in veel gevallen een algemene diagnose kunt stellen van wat er mis is met het ei, zoals mankementen aan het embryo/jong. Deze informatie is nuttig bij het zoeken naar de onderliggende oorzaak van het mislukken van het ei. Kijk hier voor een impressie van de resultaten van een pilot in de Achterhoek in 2012.

STONE is een project gestart (looptijd van 2012 - 2015) om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het niet uitkomen van de eieren. We proberen antwoorden te vinden op vragen als: Wat is er mis met het ei? Wat is een mogelijke oorzaak hiervoor? Kunnen milieufactoren een rol spelen? Zijn er regionale verschillen?

Omdat het niet is toegestaan om niet uitgekomen steenuileieren uit het nest te halen, te vervoeren en te bewaren voor onderzoek, heeft STONE hiertoe in 2012 van het ministerie van EL&I een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ontvangen.

Voor het onderzoeksproject is samenwerking gezocht met Arnold van den Burg, specialist op het gebied van onderzoek aan vogeleieren en auteur van het genoemde hoofdstuk 8 uit de handleiding.

Door vrijwilligers zijn niet-uitgekomen eieren verzameld. De op deze manier verzamelde eieren werden, ondermeer tijdens een workshop welke onder leiding stond van Arnold van den Burg, nader onderzocht. De hierbij beschikbaar gekomen informatie wordt nader geanalyseerd.

                                               ei onderzoek2

 

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland