't Steenuiltje, voor de jeugd van 8 - 12 jaar

               

Honderden 'Steenuiltjes' zijn uitgevlogen; dat wil zeggen verzonden naar basisscholen verspreid door heel Nederland. Iedere basischool in Nederland die zich bij Beleef de Lente aanmeldt, kan gratis en voor niks het prachtige - door STONE - geschreven boekje over 'het leukste uiltje van het land' ontvangen. De boekjes zijn in 2012 gemaakt met o.a. de donaties voor Beleef de Lente. Duizenden kinderen waar steenuilen op het erf wonen zijn door de vrijwilliger die de nestkast controleert, inmiddels verrast met een exemplaar. Maar wat is er mooier dan elke geïnteresseerde basisschool van een exemplaar te voorzien voor de schoolbibliotheek. Samen met Vogelbescherming hebben we dit kunnen realiseren.

't Steenuiltje is verkrijgbaar in de boekhandel (isbn 9789081914109) en kost slechts € 8,95. Een mailtje met uw adresgegevens naar STONE kan ook.

U kunt enkele pagina's van het boekje hier inzien.

           

↑ Terug naar index

muizen

Diverse over steenuilen

 


HANDLEIDINGEN:
Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil / Van Harxen R. & P. Stroeken 2016

BOEKEN:
The Little Owl - Conservation, Ecology ans Behaviour of Athene Noctua Nieuwenhuyse, D.van, J-C Génot en D.H. Johnson 2008.
De Steenuil in Nederland - Handleiding voor onderzoek en bescherming Bloem, H., K. Boer, N. Groen, R. van Harxen & P. Stroeken, 2001. Stichting Steenuilenoverleg Nederland (STONE)
La Chevêche d’ Athéna, dans la Réserve de la Bioshère des Vosges du Nord de 1984 à 2004 Genot, J-C, 2005. Ciconia, 29: 1 - 272.
La Civetta in Italia - Ara Spix Editrice Mastrorilli, M., 2005.
Steenuilen Beersma, P., W.Beersma & A van den Burg, 2007, ISBN 978 90 8740 008 8.
De Steenuil Van Harxen, Ronald & Pascal Stroeken 2011, KNNV Uitgeverij, Zeist.

CD-rom:
Handleiding Voedselonderzoek Steenuilen / Jeugd, H. van der & R. van Harxen, 2005.

ARTIKELEN:
Todesursachen von Steinkäuzen Athene noctua: Ringfund- und Telemetriedaten im Vergleich / Naef Daenzer, B., Fiedler, W. en Keil, H., 2012, Die Vogelwarte 50 (4), dezember 2012, p. 245-246.
'Steenuilen in een veranderend Landschap' / Fuchs, P. en Laar, van de, J. - De Levende Natuur 111 (5) 2010
Dispersie en vestiging van jonge Steenuilen / Fuchs, P. en Laar van de, J., Limosa 81.4, 2008
The Little Owl in the Netherlands: Distribution, breeding densities, threats and protection measurements, Ciconia 25, 2001 (geen download)
De steenuil, een markante bewoner van het agrarisch cultuurlandschap / Laar, van de, J., 2007, Vakblad Natuur Bos Landschap, Jaargang 4/nr. 10 , december 2007.
Cheveche d'Athena en Alsace du Sud / Scaar, B., bagueur CRBPO - Museum National d'Histoire Naturelle 2013, over de verspreiding van steenuilen in het stroomgebied van de Rijn bij de grens tussen Frankrijk en Duitsland.

BROCHURES:
Steenuil onder de Pannen - Variatie op het erf, 2006. Een uitgave van Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, SOVON Vogelonderzoek Nederland, STONE Steenuilenoverleg Nederland.

SYMPOSIUMVERSLAGEN:
Little Owl in Flanders in its international context / Nieuwenhuyse, D. van, Leysen, M. & Leysen, K. (eds), 2001 - Proceedings of the Second International Little Owl Symposium, 16 -18 March, 2001, Geraardsbergen, Belgium.

RAPPORT REPRODUCTIE:
Reproductie van de Steenuil in Nederland in de periode 1977-2003 / Willems, F., R. van Harxen, P. Stroeken & F. Majoor, 2004 - STONE/SOVON.

EVALUATIERAPPORT SOORTBESCHERMINGSPLAN STEENUIL:
Evaluatie van een vijftal soortsbeschermingsplannen - De soort in zijn element / Bankert,D., P.Joop & W.Wiersinga, 2006 - Min. van LNV.

PROOIEN VOOR STEENUILEN:
Resten van gewervelde prooidieren bij steenuilnesten / Harxen, R. van & P.Stroeken, 2003-Athene 8.
Prooiaanvoer Steenuilen Beleef de Lente, Broedperiode 2010                                                                                                                                        Nachtzwaluw als prooi voor de Steenuil / Bisseling, G.A.L., 1936. Orgaan Club van Nederlandse Vogelkundigen 9.
Prooiresten bij Steenuilenbroedsels / Haverschmidt, F., 1940 - Ardea 29.
Über die Ernahrung einer Steinkauzbrut / Tinbergen, L. & Tinbergen, N, 1932- Beiträge Fortplanzung Vögel 8.
Ein Beitrag zur Kenntniss der Ernahrung der Steinkauzjungen / Tinbergen, L. & Broekhuysen jr, G.J.-Beitrage Fortplanzung Vögel 10.

 

 
 
 
↑ Terug naar index

Leuk voor een spreekbeurt

-Uilen, een uitgave van Vogelbescherming Nederland.
-Uilenboekje , over Nederlandse uilen, een uitgave van Steenuilwerkgroep Groningen.
-Uilen in Beeld , een uitgave van de KNNV (2010).
-Kinderpagina van de Katoelenkiekers.

↑ Terug naar index

Uilen algemeen

VELDGIDS:
Uilen van Europa                                                                                                             Mebs, Th., 1987 - Uitgeverij Thieme, Baarn.

DVD:
Herken onze Uilen                                                                                                         Plomp Digital Video, 2006.
Feathered Goblins, Owls of the Black Forest,                                                                   Germany. 2007.

BOEKEN:
Owls of the World-A Photographic Guide
                                                                  Mikkola, H., 2012. BloomsburyPublishing London
Owls, a guide to the Owls of the World                                                                     König, C., F. Weick, & J-H Becking, 1999. . Pica Press, Sussex.
Eulen und Käuze                                                                                                              Mebs, Th., . Franckh’sche Verlagshandlung , Stuttgart.
Uilen van Europa – biologie, kenmerken, populatie                                                 Mebs, Th. & W. Scherzinger, 2004. . Tirion Uitgevers bv., Baarn.
Owls of Europe                                                                                                         Mikkola, H., 1983. . T & A D Poyser Ltd, England.
Uilen – Natuurlijke en onnatuurlijke historie                                                                   Sparks, J. & T. Soper,1972. . Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam.
Uilen                                                                                                                          Zomeren, K. van, 1989. . Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam.

↑ Terug naar index

Erfvogels in Beeld

In een co-productie van Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, STONE, STORK, werkgroep Roofvogels Nederland, Hirundo en de Kerkuilen Werkgroep Nederland, is gedurende een aantal jaren het magazine "Erfvogels in Beeld" uitgebracht. Dit gratis magazine, speciaal bedoeld voor erfbezitters, staat boordevol tips en advies over hoe je een erf "vogel- en natuurvriendelijk" in kunt inrichten.

Omdat deze vogels vaak op en rondom erven te vinden zijn, wordt in "Erfvogels in Beeld" speciale aandacht besteed aan steenuilen, boerenzwaluw, kerkuilen, ooievaars en torenvalken.

In verband met de hoge kosten is het helaas niet meer mogelijk om dit gratis magazine uit te brengen. De uitgaves van eerdere jaren kunt u hieronder inzien en downloaden. 

                       Erfvogels in Beeld 2014

Erfvogels in Beeld 2009

Erfvogels in Beeld 2010

Erfvogels in Beeld 2011

Erfvogels in Beeld 2012

Erfvogels in Beeld 2013

Erfvogels in Beeld 2014

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland