Uilen 13 komt eraan!

Zoals eerder al aangekondigd verschijnt Uilen 13 in april, in de week van maandag 16 april om wat preciezer te zijn.
Begunstigers van STONE en abonnees kunnen hem in de loop van die week in de brievenbus of op de deurmat verwachten.
Het is (opnieuw) een welgevuld nummer geworden, maar liefst 128 pagina's dik.
Zoals altijd weer met fraaie foto's en prachtig vormgegeven.
 
Ditmaal, behalve uiteraard verhalen over de steenuil, aandacht voor oehoe, kerkuil en bosuil. Daarnaast de resultaten van het verspreidingsonderzoek van kleine zoogdieren in Nederland met behulp van braakballen en een blik op de ecologie van Europese uilen vanuit hun bouw en functioneren.
 
Bent u geen begunstiger of abonnee, dan kunt u Uilen 13 ook als los nummer bestellen. Wees er snel bij want de oplage is beperkt!
 
Stuur een mailtje naar stone@steenuil.nl onder vermelding van Uilen 13 en uw volledige naam en adresgegevens. Na overmaking van het verschuldigde bedrag van € 16,00 (€ 11,00 +  € 5,00 verzendkosten), wordt het na 15 april zo spoedig mogelijk toegestuurd.
 
 

 

Rapport 50 jaar reproductie steenuil

De eerste nestkaart van de steenuil in Digitale Nestkaart van Sovon dateert uit 1971. Inmiddels zijn we bijna 33.000 (!) nestkaarten verder en het 25-jarig bestaan van STONE leek een goed moment de gegevens eens te analyseren en in een rapport uit te brengen. Het was een forse klus, maar met enige vertraging zijn we erin geslaagd een kloek verslag uit te brengen (73 pp's). Nooit eerder werd de reproductie van de steenuil zo nauwgezet onder de loep genomen. Het heeft dan ook een vracht aan resultaten én de input voor een nieuw project opgeleverd.

De beginjaren

1971 vormde de voorzichtige start van het steenuilenonderzoek in de Betuwe door RIN-medewerker Piet Fuchs. In de jaren daarna controleerden Piet en zijn medewerkers vele honderden natuurlijke nesten in hoogstamappel- en knotbomen. Dankzij een projectsubsidie van Vogelbescherming konden die data later aan Digitale Nestkaart toegevoegd worden. Daarmee is een schat aan gegevens over de beginperiode beschikbaar gekomen, die in het rapport verwerkt zijn. Piet is inmiddels overleden, maar zijn fotoarchief vormt een uniek tijdsdocument van broedplaatsen van de steenuil in die periode. Het rapport geeft daarvan door middel van tientallen zwart-wit foto's een fraai beeld.

 Piet Fuchs ringt een steenuil, jaren '70.

Enkele resultaten

Zonder al te veel op de inhoud van het rapport vooruit te willen lopen, kunnen we concluderen dat de reproductie van steenuil in de afgelopen vijftig jaar op peil is gebleven. Uiteraard wisselen goede (bijv. 2019) en slechte jaren (2022) elkaar af, maar door de bank genomen laten legselgrootte, aantal jongen en nestsucces een stabiele trend zien. Muizen blijken daarbij een belangrijke rol te spelen. Dat is goed nieuws tegen de achtergrond van de teruglopende aantallen en de areaalinkrimping in dezelfde periode.

Klei en zand

We zien wel een klein, maar consistent verschil tussen klei- en zandgronden, waarbij op kleigronden de reproductie iets achterblijft bij die op de zandgronden. Dat spoort met de aantalsontwikkeling die door Sovon vastgesteld is. Terwijl de aantallen op zandgronden stabiliseren of licht vooruitgaan, neemt de soort op de kleigronden nog steeds af. Er zijn aanwijzingen dat voedsel daarbij een rol speelt. Reden voor STONE en Sovon daar de komende jaren eens wat dieper in de te duiken.

Bestellen & downloaden

Het rapport is gratis toegestuurd aan alle begunstigers van STONE en via Sovon aan alle waarnemers van de afgelopen jaren die (nog) geen begunstiger zijn. Door derden is het rapport te bestellen door een mailtje met adresgegevens te sturen naar stone@steenuil.nl. De kosten bedragen € 6,- (inclusief verzendkosten). Voor het buitenland wordt de meerprijs van de verzendkosten in rekening gebracht. Het rapport is ook als pdf beschikbaar (klik hier).

Erratum

Bij het dankwoord in de gedrukte versie van het rapport is abusievelijk vergeten het Bettie Wiegman Fonds en het Rob Goldbach Publicatie Fonds te bedanken voor hun financiële bijdrage. Mede daardoor kon deze uitgave in deze vorm verschijnen. We zijn beide organisaties daar zeer erkentelijk voor.


 

Uilen 12 vliegt uit!

23 april 2023

Het heeft even geduurd, maar het wachten was de moeite waard: Uilen 12 (2022) is verschenen! Met in deze editie boeiende artikelen over rans- en bosuil, oehoe, kerkuil, dwergooruil en natuurlijk de steenuil. Uiteraard, zoals u gewend bent, prachtig geïllustreerd met de mooiste uilenfoto’s.

Deze week vliegt Uilen 12 uit! Eind april ontvangt iedereen die in 2022 STONE-begunstiger was of een abonnement had op het tijdschrift, Uilen 12 in de brievenbus.

Was u in 2022 geen begunstiger of abonnee? Dan kunt u Uilen 12 los bestellen voor € 16,- (incl. verzendkosten). Bent u in 2023 begunstiger geworden (of u meldt zich nu aan als nieuwe begunstiger), dan betaalt u € 15,-.

Bestellen kan door een mail te sturen met vermelding van uw naam en postadres naar stone@steenuil.nl.

 


 

Geslaagde Landelijke Steenuilendag

Op 4 februari was dan eindelijk het langverwachte feestje vanwege de 25ste verjaardag van STONE! In een druk bezocht theater De Speeldoos in Vught kregen de ongeveer 200 aanwezigen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Naast interessante presentaties over steenuilenonderzoek en -bescherming, werden de bezoekers verrast met een Vrijwilligers Parade waarin enkele opzienbarende ‘steenuileninnovaties’ en praktische beschermingsmaatregelen de revue passeerden.

Zoals het hoort trakteert een jarige en dus gingen alle bezoekers naar huis met twee presentjes: een potje heerlijke biologische fruitstroop uit een steenuilvriendelijke Limburgse hoogstamboomgaard (speciaal gestookt door Ger Graus uit Ohé en Laak), en het jubileumboekje ’25 jaar STONE, 1997-2022’.

Voor iedereen die nog wil nagenieten of onverhoopt niet aanwezig was, zijn de presentaties van de Landelijke Steenuilendag hier terug te kijken. 


 

Succesvol symposium steenuil en Basiskwaliteit Natuur

Op 3 februari organiseerde STONE in samenwerking met de Vlaamse Steenuilenwerkgroep/Natuurpunt, Vogelbescherming Nederland en Brabants Landschap het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil’. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Vanuit verschillende invalshoeken namen de sprekers de deelnemers mee naar de theorie en de praktijk van de Basiskwaliteit Natuur en de rol van de steenuil daarin. Getuige de geanimeerde gesprekken in de pauzes hebben de deelnemers - die afkomstig waren van overheden en natuuradviesbureaus, maar ook vele bij steenuilenbescherming betrokken vrijwilligers - inspiratie opgedaan om met de bescherming van het leefgebied van de steenuil aan de slag te gaan.

De presentaties kunt u hier op uw gemak nog eens terugkijken.


 

Beleef de Lente weer van start!

Op 26 februari zijn de webcams van Beleef de Lente weer online gegaan. Uiteraard zijn de steenuilen weer van de partij. Maar gaan ze dit jaar wél in de nestkast broeden? Volg het op Beleefdelente.nl!


 

Symposium en Landelijke Steenuilendag

3 en 4 februari 2023

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van STONE organiseren we op vrijdag 3 februari 2023 een symposium over de Steenuil en Basiskwaliteit Natuur, speciaal bedoeld voor iedereen die vanuit professionele werkzaamheden of als vrijwilliger betrokken is bij de bescherming van de steenuil en zijn leefgebied.

Op zaterdag 4 februari 2023 is er een extra feestelijke Landelijke Steenuilendag, waar vrijwilligers en donateurs van harte welkom zijn.

Lees hieronder meer over beide dagen!

 

Symposium Steenuil en Basiskwaliteit Natuur

Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil

vrijdag 3 februari 2023

Het boerenland staat al decennia onder druk. Natuurkwaliteiten en biodiversiteit gaan nog steeds achteruit en tal van soorten zijn fors in aantal afgenomen of zelfs verdwenen. Denk bijvoorbeeld aan de veldleeuwerik en de patrijs én de grauwe gors en de ortolaan. Door middel van het concept Basiskwaliteit Natuur wordt getracht vast te leggen welke soorten planten en dieren er minimaal in een gezond landschapstype voor moeten komen. Natuurherstel zou zich dan moeten focussen op die betrekkelijk algemene, maar kenmerkende soorten en daar de omstandigheden voor verbeteren.

De steenuil is zo’n betrekkelijk algemene soort die hoort bij het halfopen cultuurlandschap van Nederland en Vlaanderen. Als predator floreert hij alleen als de voedselketen onder hem min of meer intact is; reden waarom hij als indicatorsoort kan gelden bij het herstel van de natuurwaarden in het boerenland. Welke inzichten heeft recent onderzoek opgeleverd die betekenis hebben voor inrichting en beheer?

Tijdens dit symposium nemen de sprekers u mee naar de theorie én de praktijk van het begrip Basiskwaliteit Natuur. We leggen de relatie met de hedendaagse landbouw en zoomen in op de rol van de steenuil daarin. De dag is geslaagd als u ideeën en handvatten heeft meekregen om in uw eigen praktijk mee aan de slag te kunnen gaan. 

Download hier het programma

Graag ontmoeten we u op het symposium ‘Basiskwaliteit Natuur: de praktijk aan de hand van de steenuil’!

Informatie en aanmelden:

Datum: vrijdag 3 februari 2023

Tijdstip: 9:30 uur inloop, aanvang programma 10:00 uur

Locatie: Theater De Speeldoos, Vliertstraat 6, 5261 EL Vught (www.theaterdespeeldoos.nl)

Kosten: € 35,- pp.

Aanmelding: Klik hier voor het online aanmeldformulier. U wordt verzocht uw deelnamekosten voor 27 januari 2023 over te maken op rekening NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg, onder vermelding van uw naam en organisatie. Uw aanmelding wordt definitief zodra de betaling is ontvangen.

Het symposium wordt georganiseerd door STONE Steenuilenoverleg Nederland, de Vlaamse Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt, Vogelbescherming Nederland en Brabants Landschap.

 

 


 

Landelijke Steenuilendag 2023: 25 jaar STONE

zaterdag 4 februari 2023

STONE bestaat 25 jaar, de Vlaamse Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt bestaat 10 jaar! Dat gaan we vieren! 

Graag verwelkomen we Nederlandse en Vlaamse steenuilenvrijwilligers en STONE-donateurs op de Landelijke Steenuilendag 2023. Tijdens deze extra feestelijke editie staan de vrijwilligers centraal. Zij zijn immers de spil in onderzoek en bescherming van de steenuil. 

Het belooft een leuke dag te worden, vol met afwisselende lezingen en gezelligheid in de pauzes. Kijk hier voor het programma. 

Vertel het voort! Tot zaterdag 4 februari in Vught.

Informatie: 

Wanneer: Zaterdag 4 februari 2023, inloop vanaf 10:00 uur.

Waar: Theater De Speeldoos, Vliertstraat 6, 5261 EL Vught (www.theaterdespeeldoos.nl). Parkeergelegenheid is beperkt beschikbaar, maar De Speeldoos ligt op slechts 7 min. lopen van het treinstation Vught. U kunt daar uw auto parkeren, maar uiteraard ook met de trein komen.

Kosten: Aan de dag zijn geen kosten verbonden, ook de lunch wordt u gratis aangeboden.

Aanmelding: Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

De Landelijke Steenuilendag 2023 wordt georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door STONE, Steenuilenwerkgroep Natuurpunt, Vogelbescherming Nederland en Brabants Landschap.

 


 

Zeeuwse prijs voor Alex en Peter

Op 9 november 2022 heeft de Commissaris van de Koning in Zeeland, de heer Polman, als voorzitter van de provinciale afdeling van het Prins Bernhardfonds in Zeeland op het kantoor van Het Zeeuwse Landschap in Wilhelminadorp de Goesse DiepFondsprijs 2022 uitgereikt aan Peter Boelée en Alex de Smet. Ze kregen deze prijs voor hun jarenlange inzet voor de steenuil in Zeeland.

Peter is sinds 2007 actief in Zuid-Beveland en heeft door zijn inzet, waaronder het plaatsen van 300 nestkasten in samenwerking met Het Zeeuwse Landschap, de kleine populatie van 20-30 broedparen weten om te vormen tot een vitale populatie van 60 broedparen.

Alex is regiocoördinator van STONE in Zeeland, maar belangrijker is dat hij sinds 2003 elke vier jaar een gebiedsdekkende inventarisatie van de steenuil weet te organiseren in Zeeuws-Vlaanderen met de leden van de natuurbeschermingsorganisaties de Steltkluut en ’t Duumpje. Hierdoor wordt niet alleen inzichtelijk dat de populatie achteruit gaat maar ook waar dat het geval is, zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden.

Beide heren verzamelen veel gegevens in hun gebieden door het invullen van nestkaarten en het ringen van steenuilen, zodat beide gebieden tot de beter onderzochte steenuilgebieden van Nederland behoren.

Peter en Alex dachten dat de bijeenkomst georganiseerd werd vanwege de overdracht van het Zeeuwse steenuilfonds van Het Zeeuwse Landschap naar Landschapsbeheer Zeeland. Na de presentaties van beide heren over hun onderzoek, volgde een presentatie van het STONE-bestuur over het belang van de Zeeuwse steenuilen ten opzichte van het Nederlandse broedpopulatie. Vervolgens vond de overdracht van het Zeeuwse steenuilfonds plaats, maar toen vervolgens familieleden van beiden met bloemen de zaal binnenstormden roken de heren onraad. Terecht werden ze vervolgens door de heer Polman in het zonnetje gezet en kregen ze beiden symbolisch het bedrag van € 2.500,-, dat verbonden is aan de prijs, overhandigd.

STONE feliciteert beide heren van harte met hun welverdiende prijs. We zijn trots op wat Peter en Alex met hun jarenlange inspanningen in Zeeland hebben weten te bereiken.

 

Uilen 11

 

In januari verscheen editie 11 van het prachtige en informatieve magazine Uilen! Een must have voor iedereen die geinteresseerd is in uilen en uilenbescherming en -onderzoek.

Steenuil volop aan bod

Uilen 11 is met 160 pagina’s bijzonder goed gevuld, vol met uilen, van rans- en kerk- tot sneeuw en steenuil. En natuurlijk de oehoe. Een vleugje velduil slechts, maar de foto’s vergoeden veel. De steenuil komt uitvoerig aan bod met artikelen over gewicht en conditie, vervolglegsels, mannen onder de loep en dames die het lang met elkaar volhouden.

Oehoe in de achtertuin?

Ook een boeiend artikel over de beginjaren van het steenuilenonderzoek in Nederland. Toen steenuilen nog vooral in hoogstamappelbomen en knotwilgen broedden en nestkasten ophangen nog in de kinderschoenen stond. Zelf eens op pad om oehoe te spotten? Lees wat de beste tijd is en neem de tips van Gejo ter harte. Wie weet blijkt er een in uw achtertuin te zitten.

Rans- en kerkuil

En hoe gaat het eigenlijk met de ransuil, deze stille en mogelijk daardoor wat aan de aandacht ontsnapte muizenjager. Medewerkers van Sovon doen verslag. Voor de kerkuilen bij Beleef de Lente kende het jaar een roerige start. Of het uiteindelijk toch nog goedkwam?

Sneeuwuilen in het Noordpoolgebied

Geen inheemse broedvogel, de sneeuwuil, maar wel een soort met een Nederlands tintje. Bart Ebbinge en collega’s nemen de lezer mee in hun jarenlange onderzoek naar deze prachtige soort op het Taimyr-schiereiland in het Noordpoolgebied. Dat lemmingen een belangrijke rol spelen in het leven van sneeuwuilen is genoegzaam bekend, maar wat doen poolvossen en middelste jagers ertoe? En welke rol spelen rotganzen; die van lachende derde?

Mannen de klos

O ja, bijna vergeten, bij veld- en bosmuizen zijn het de mannen die de klos zijn. Natuurlijk verklappen we hier niet waarom.

Bestel nu Uilen 11!

U kunt Uilen 11 bestellen voor € 16,- inclusief verzendkosten (buiten Nederland: € 21,-). Belangstelling? Stuur een e-mail met uw naam en adres aan stone@steenuil.nl.

 

Sponsoractie The Little Owl

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw boek over steenuilen: een herziene versie van de Engelstalige monografie die in 2007 verscheen. Inmiddels is er - mede dankzij Beleef de Lente - erg veel nieuwe informatie verzameld, een update is dan ook zeer wenselijk. Om dat boek van fraaie illustraties te kunnen voorzien, hebben we - helaas - geld nodig. Gelukkig is een groot deel al binnen door de giften van enkele fondsen en particulieren.

Om ook u als 'kleine belegger' in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren is het mogelijk ons voor een bedrag van € 25,00 te sponsoren. In ruil daarvoor ontvangt u 5 exemplaren van de kaart hierboven speciaal voor dit doel getekend door Joris de Raedt, de tekenaar die ook het boek zal illustreren. Dubbelgevouwen, zodat u op de binnenkant uw eigen tekst kunt schrijven mocht u de kaart naar familie of vrienden willen sturen. Een unieke ansicht dus, nergens anders verkrijgbaar.

Interesse? stuur dan een mailtje naar stone@steenuil.nl met uw adresgegevens. U ontvangt dan de betalingsinstructies en nadat wij uw betaling hebben ontvangen de kaarten. Uiteraard kunt u ook een veelvoud van het bedrag sponsoren. Voor elke € 25,00 ontvangt u dan 5 kaarten.

Let wel: de kaarten zijn niet los verkrijgbaar. Met het bedrag van € 25,00 maakt u de illustratie van het boek mogelijk.

 

Lintjes voor Ronald en Pascal

Op 26 april 2021 zijn Ronald van Harxen en Pascal Stroeken benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen hun onderscheiding uit handen van de burgemeester van Winterswijk.

Voorzien van een lintje poseren Pascal en Ronald met burgemeester Bengevoord voor het draaiorgel (foto: Ben ten Pas)

Zij ontvingen het lintje met name voor hun inzet voor het behoud van de steenuil in Nederland en voor hun baanbrekend onderzoek aan deze soort. Beiden zijn al sinds de oprichting van Stichting STONE bestuurslid. Iedereen heeft hun onderzoeksresultaten kunnen lezen; eerst in Athene en later in Uilen.

Eén van de erfbewoners, bij wie ze jaarlijks de steenuilenkast controleren, vond het weer eens tijd worden om de heren in het zonnetje te zetten. In het diepste geheim werden aanbevelingsbrieven verzameld, zodat de heren niets vermoedden.

Op 26 april werden ze naar een locatie in Winterswijk gelokt voor een interview met De Gelderlander. Pascal dacht dat hij deelgenoot was van een plan om Ronald een lintje te geven, maar ook hij kreeg van de burgemeester van Winterswijk een lintje. Dit is uitzonderlijk, want over het algemeen krijg je een lintje van de burgemeester van je woonplaats, maar Pascal zijn verdiensten liggen natuurlijk voor een groot deel bij de steenuilen in en rond Winterswijk.

Achteraf zei Ronald: “Toen er zeven auto’s opeens het erf opreden en ook een draaiorgel, begon ik toch wel iets te vermoeden”.

STONE feliciteert Ronald en Pascal met hun onderscheiding, die ze meer dan verdiend hebben met hun jarenlange werk voor de steenuil. We zijn trots op onze voorzitter en secretaris!

Ronald en Pascal worden voor het draaiorgel toegesproken door de burgemeester van Winterswijk (foto: Ben ten Pas)

 

Uilen tellen en de avondklok

4 februari 2021

illustratie: Jos Zwarts

De roepactiviteit van de meeste uilen leeft al vroeg in de winter op en de piek ligt voor verschillende soorten, waaronder de steenuil, in de komende tijd: februari en maart. Daar houden uilentellers rekening mee, maar dit jaar is er een complicatie: de avondklok.

Sovon heeft een aantal nuttige tips op een rij gezet. Lees hier alles over roepende uilen en de verschillende schermerzones. Twilight op z'n uils!

 

Lezingen internationale uilenexperts

2 februari 2021

Het International Owl Center in Houston MN, Verenigde Staten, organiseert deze winter een serie interessante lezingen van uilenexperts van over de hele wereld. Je kunt ze live bijwonen via Zoom (denk aan het tijdsverschil!) maar kunt er ook voor kiezen om op een eigen gekozen moment terug te kijken. Kijk hier voor meer informatie. Warm aanbevolen door Hein Bloem, mede-oprichter en oud bestuurslid van STONE, en werkzaam bij het International Owl Center!

 

Uilen 10 is uit!

27 januari 2021

Uilen 10 (2020) is verschenen! In de week van 11 januari hebben begunstigers van STONE en abonnees het magazine ontvangen. Maar liefst 112 pagina's boordevol schitterende foto's en boeiende verhalen.

Was u in 2020 nog geen begunstiger van STONE, of had u nog geen abonnement? Geen probleem, u kunt Uilen 10 ook los bestellen voor € 15,- inclusief verzendkosten (binnen NL). Belangstelling? Stuur een mail naar stone@steenuil.nl

Veel leesplezier!

 

Verslagen uit de regio's

Overal in het land zijn werkgroepen van vele honderden enthousiaste steenuilenbeschermers actief: het stevige fundament voor bescherming en onderzoek! Veel lokale en regionale groepen maken lezenswaardige jaaroverzichten, die we met plezier op de website van STONE plaatsen. Neem eens een kijkje op de pagina van regioverslagen en -verhalen, waar onlangs de jaarverslagen 2020 van het steenuilenwerk rond Hellendoorn (OV) en van de Limburgse steenuilenwerkgroep zijn toegevoegd. 

foto: Pauline van Marle

 

 

Landelijke Steenuilendag 2020: GEANNULEERD

Helaas hebben bestuur en RC's van STONE na rijp beraad moeten besluiten om de Landelijke Steenuilendag op zaterdag 10 oktober 2020 te annuleren. Door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen zien we geen mogelijkheid om dit najaar een volwaardige landelijke dag te organiseren op een locatie waar we het gewenste aantal bezoekers kunnen ontvangen in een ontspannen ambiance. We hebben goede hoop dat de Landelijke Uilendag, van de gezamenlijke Nederlandse uilenwerkgroepen, in het najaar van 2021 wel weer kan plaatsvinden. Graag tot dan! 

 

Petitie Vogels vrij

30 juli 2020

Update: De looptijd van de petititie is met een jaar verlengd, u heeft nu de tijd tot 15 oktober 2021 om zelf te tekenen en de petitie bij anderen onder de aandacht te brengen !

Grote kans dat u ze op een braderie of jaarmarkt wel eens bent tegengekomen: uilen en roofvogels die onder grote publieke belangstelling tentoongesteld worden en zelfs kunstjes moeten vertonen. Roofvogels en uilen horen naar onze mening niet in kooien of volières en zouden niet op commando kunstjes moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “Zo vrij als een vogel” moet ook gelden voor roofvogels en uilen.

Hansje Hardenberg en Anjo Schouten, van ‘Team Steenuil’ van Beleef de Lente, zijn daarom onlangs de petitie ‘Vogels vrij’ gestart. De petitie verzoekt de Tweede Kamer wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
  • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
  • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
  • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

 

STONE steunt deze petitie uiteraard van harte, en roept iedereen op deze te ondertekenen en - via sociale media - onder de aandacht te brengen bij vrienden en volgers. Tekenen kan tot half oktober 2021. Doen!

Teken hier de petitie ‘Vogels vrij!’

Interview met Anjo Schouten in Trouw.

 

Prooiaanvoer Beleef de Lente 2020

21 juni 2020

Steenuilen die ook overdag op veldmuizen jagen, meikevers die bijna als vanzelf naar binnen vliegen, regenwormen die je gerust ook sproeiwormen zou kunnen noemen en oude liefde roest niet. Zomaar wat topics uit het verslag over de prooiaanvoer bij de camerakast van Beleef de Lente in Winterwijk. U kunt het verslag hier gratis downloaden.

 

Nestonderzoek in coronatijd

27 april 2020

Eind april start traditiegetrouw het broedbiologisch onderzoek. De coronacrisis heeft uiteraard ook invloed op het steenuilenveldwerk. 

Met inachtneming van de landelijke maatregelen en voorschriften is veldwerk mogelijk. Indien je veldwerk gaat uitvoeren, adviseren we om goed kennis te nemen van de geldende overheidsvoorschriften en de landelijke maatregelen, de richtlijnen van Sovon Vogelonderzoek en de richtlijnen van het Vogeltrekstation.

Omdat het steenuilenwerk vrijwel altijd op particulier terrein plaatsvindt, adviseren we dringend om vooraf de erfbewoners te informeren en expliciet toestemming te vragen.

Respecteer te allen tijde de overheidsvoorschriften en andermans mening. Veiligheid voor jezelf en anderen staat voorop.

We wensen iedereen een verstandig en gezond voorjaar toe!

 

Bestuur en RC’s van STONE

Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt dit bericht geactualiseerd.

 

Beleef de Lente is weer online!

 

Goed nieuws voor alle fans van de BdL-steenuilen: sinds zondag 1 maart zijn de steenuilen-webcams weer live! 24/7 genieten van het boeiende steenuilenfamilieleven, met informatieve blogs en alle hoogtepunten vakkundig 'geclipt'. Neem snel een kijkje op www.beleefdelente.nl

 

Uilen 9 is uit!

In de eerste week van januari 2020 hebben alle begunstigers van STONE Uilen 9 (2019) ontvangen.  

Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale steenuileninventarisatie in Zeeuws Vlaanderen; Het opmerkelijke jaar 2019 (o.a. een eerste landelijke impressie); De steenuil in Vlaanderen; Bijzonder broedgeval van de oehoe; Aantalsontwikkeling van de oehoe in Nederland; De velduil in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met record aantal jongen; Steenuil legt 11 eieren; Acht jaar onderzoek naar winterroesten van de ransuil in Groningen.

Was u in 2019 geen begunstiger en wilt u Uilen toch graag ontvangen? Lees hier hoe u Uilen 9 (en oude nummers) als los nummer kunt bestellen.  

 

                                            cover U9

 

Inventariseerders gezocht

Dankzij de vrijwilligers die nest(kast)onderzoek doen, weten we veel over onze Nederlandse steenuilen. Nestkastcontroles en ringonderzoek behoren tot de vaste onderdelen van het veldonderzoek. De steenuil behoort op dit vlak tot de best onderzochte vogelsoorten in ons land.

Daarnaast willen we graag een goed beeld krijgen van de verspreiding en de populatie-omvang, en veranderingen daarin. De verzamelde nestgegevens zijn hiervoor onvoldoende, omdat deze nagenoeg alleen betrekking op steenuilen die in nestkasten broeden. Naar schatting broedt driekwart van de Nederlandse steenuilen echter nog altijd in ‘natuurlijke’ nestplaatsen, zoals holtes gebouwen en in knot- en fruitbomen. Het volgen van alleen nestkasten geeft daarmee geen representatief beeld van de verspreiding en de lokale aantalsontwikkelingen. Bovendien kan de inspanning waarmee beschermers kasten ophangen en controleren in de tijd veranderen.

Daarom is Sovon op zoek naar nieuwe inventariseerders van steenuilen. STONE steunt deze oproep uiteraard van harte. Graag verwijzen wij voor meer achtergronden en informatie naar het artikel dat onlangs verscheen in Sovon-Nieuws 4 (2019).

 

Erfbeesten: een nieuwe STONE-uitgave

Op (boeren)erven waar steenuilen broeden komen ook veel andere interessante dieren voor. Erfbeesten is een boekje over deze dieren en hun relatie met steenuilen. Sommige staan op de prooilijst, zoals muizen, regenwormen en meikevers, voor andere - zoals de bosuil en de steenmarter - moet de steenuil zelf op zijn hoede zijn. Kauwen en holenduiven concurreren om nestplaatsen en kerkuilen en torenvalken delen de voorliefde van steenuilen voor muizen. In totaal passeren 26 soorten de revue. Interessante wetenswaardigheden worden gecombineerd met informatie over wat u kunt doen om het uw erfbeesten naar de zin te maken. Gelardeerd met een sausje humor; lezen moet immers ook leuk zijn. De prachtige foto’s maken het boekje niet alleen een genot om te lezen, maar ook een lust voor het oog.

Erfbeesten kunt u bestellen in onze webshop. Begunstigers van STONE krijgen een aantrekkelijke korting!

  

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland