Beleef de Lente is weer online!

 

 

Goed nieuws voor alle fans van de BdL-steenuilen: sinds zondag 1 maart zijn de steenuilen-webcams weer live! 24/7 genieten van het boeiende steenuilenfamilieleven, met informatieve blogs en alle hoogtepunten vakkundig 'geclipt'. Neem snel een kijkje op www.beleefdelente.nl

 

Certificeringsbijeenkomst steenuilenringers

AFGELAST

Op zaterdag 21 maart 2020 organiseert STONE in samenwerking met het Vogeltrekstation (VT) in Culemborg de jaarlijkse certificeringsbijeenkomst voor steenuilenringers. Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op het ringwerk als onderdeel van het steenuilenonderzoek. Aan bod komen alle aspecten van het reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart en de export van gegeven naar Griel. Er is plek voor ongeveer 20 deelnemers.

Steenuilenringers waarvan dit jaar de certificering verloopt krijgen voorrang. Onze certificeringsdag telt als een praktijkbijeenkomst en het bijwonen ervan verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie jaar. Aanmelden kan op de website van het VT

 

Uilen 9 is uit!

In de eerste week van januari 2020 hebben alle begunstigers van STONE Uilen 9 (2019) ontvangen.  

Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale steenuileninventarisatie in Zeeuws Vlaanderen; Het opmerkelijke jaar 2019 (o.a. een eerste landelijke impressie); De steenuil in Vlaanderen; Bijzonder broedgeval van de oehoe; Aantalsontwikkeling van de oehoe in Nederland; De velduil in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met record aantal jongen; Steenuil legt 11 eieren; Acht jaar onderzoek naar winterroesten van de ransuil in Groningen.

Was u in 2019 geen begunstiger en wilt u Uilen toch graag ontvangen? Lees hier hoe u Uilen 9 (en oude nummers) als los nummer kunt bestellen.  

 

                                            cover U9

 

Inventariseerders gezocht

Dankzij de vrijwilligers die nest(kast)onderzoek doen, weten we veel over onze Nederlandse steenuilen. Nestkastcontroles en ringonderzoek behoren tot de vaste onderdelen van het veldonderzoek. De steenuil behoort op dit vlak tot de best onderzochte vogelsoorten in ons land.

Daarnaast willen we graag een goed beeld krijgen van de verspreiding en de populatie-omvang, en veranderingen daarin. De verzamelde nestgegevens zijn hiervoor onvoldoende, omdat deze nagenoeg alleen betrekking op steenuilen die in nestkasten broeden. Naar schatting broedt driekwart van de Nederlandse steenuilen echter nog altijd in ‘natuurlijke’ nestplaatsen, zoals holtes gebouwen en in knot- en fruitbomen. Het volgen van alleen nestkasten geeft daarmee geen representatief beeld van de verspreiding en de lokale aantalsontwikkelingen. Bovendien kan de inspanning waarmee beschermers kasten ophangen en controleren in de tijd veranderen.

Daarom is Sovon op zoek naar nieuwe inventariseerders van steenuilen. STONE steunt deze oproep uiteraard van harte. Graag verwijzen wij voor meer achtergronden en informatie naar het artikel dat onlangs verscheen in Sovon-Nieuws 4 (2019).

 

Petitie Vogels vrij

Grote kans dat u ze op een braderie of jaarmarkt wel eens bent tegengekomen: uilen en roofvogels die onder grote publieke belangstelling tentoongesteld worden en zelfs kunstjes moeten vertonen. Roofvogels en uilen horen naar onze mening niet in kooien of volières en zouden niet op commando kunstjes moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “Zo vrij als een vogel” moet ook gelden voor roofvogels en uilen.

Hansje Hardenberg en Anjo Schouten, van ‘Team Steenuil’ van Beleef de Lente, zijn daarom onlangs de petitie ‘Vogels vrij’ gestart. De petitie verzoekt de Tweede Kamer wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
  • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
  • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
  • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

 

STONE steunt deze petitie uiteraard van harte, en roept iedereen op deze te ondertekenen en - via sociale media - onder de aandacht te brengen bij vrienden en volgers. Tekenen kan tot half oktober 2020. Doen!

Teken hier de petitie ‘Vogels vrij!’

Interview met Anjo Schouten in Trouw.

 

Erfbeesten: een nieuwe STONE-uitgave

Op (boeren)erven waar steenuilen broeden komen ook veel andere interessante dieren voor. Erfbeesten is een boekje over deze dieren en hun relatie met steenuilen. Sommige staan op de prooilijst, zoals muizen, regenwormen en meikevers, voor andere - zoals de bosuil en de steenmarter - moet de steenuil zelf op zijn hoede zijn. Kauwen en holenduiven concurreren om nestplaatsen en kerkuilen en torenvalken delen de voorliefde van steenuilen voor muizen. In totaal passeren 26 soorten de revue. Interessante wetenswaardigheden worden gecombineerd met informatie over wat u kunt doen om het uw erfbeesten naar de zin te maken. Gelardeerd met een sausje humor; lezen moet immers ook leuk zijn. De prachtige foto’s maken het boekje niet alleen een genot om te lezen, maar ook een lust voor het oog.

Erfbeesten kunt u bestellen in onze webshop. Begunstigers van STONE krijgen een aantrekkelijke korting!

  

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland