Sponsoractie The Little Owl

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw boek over steenuilen: een herziene versie van de Engelstalige monografie die in 2007 verscheen. Inmiddels is er - mede dankzij Beleef de Lente - erg veel nieuwe informatie verzameld, een update is dan ook zeer wenselijk. Om dat boek van fraaie illustraties te kunnen voorzien, hebben we - helaas - geld nodig. Gelukkig is een groot deel al binnen door de giften van enkele fondsen en particulieren.

Om ook u als 'kleine belegger' in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren is het mogelijk ons voor een bedrag van € 25,00 te sponsoren. In ruil daarvoor ontvangt u 5 exemplaren van de kaart hierboven speciaal voor dit doel getekend door Joris de Raedt, de tekenaar die ook het boek zal illustreren. Dubbelgevouwen, zodat u op de binnenkant uw eigen tekst kunt schrijven mocht u de kaart naar familie of vrienden willen sturen. Een unieke ansicht dus, nergens anders verkrijgbaar.

Interesse? stuur dan een mailtje naar stone@steenuil.nl met uw adresgegevens. U ontvangt dan de betalingsinstructies en nadat wij uw betaling hebben ontvangen de kaarten. Uiteraard kunt u ook een veelvoud van het bedrag sponsoren. Voor elke € 25,00 ontvangt u dan 5 kaarten.

Let wel: de kaarten zijn niet los verkrijgbaar. Met het bedrag van € 25,00 maakt u de illustratie van het boek mogelijk.

 

Lintjes voor Ronald en Pascal

Op 26 april 2021 zijn Ronald van Harxen en Pascal Stroeken benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen hun onderscheiding uit handen van de burgemeester van Winterswijk.

Voorzien van een lintje poseren Pascal en Ronald met burgemeester Bengevoord voor het draaiorgel (foto: Ben ten Pas)

Zij ontvingen het lintje met name voor hun inzet voor het behoud van de steenuil in Nederland en voor hun baanbrekend onderzoek aan deze soort. Beiden zijn al sinds de oprichting van Stichting STONE bestuurslid. Iedereen heeft hun onderzoeksresultaten kunnen lezen; eerst in Athene en later in Uilen.

Eén van de erfbewoners, bij wie ze jaarlijks de steenuilenkast controleren, vond het weer eens tijd worden om de heren in het zonnetje te zetten. In het diepste geheim werden aanbevelingsbrieven verzameld, zodat de heren niets vermoedden.

Op 26 april werden ze naar een locatie in Winterswijk gelokt voor een interview met De Gelderlander. Pascal dacht dat hij deelgenoot was van een plan om Ronald een lintje te geven, maar ook hij kreeg van de burgemeester van Winterswijk een lintje. Dit is uitzonderlijk, want over het algemeen krijg je een lintje van de burgemeester van je woonplaats, maar Pascal zijn verdiensten liggen natuurlijk voor een groot deel bij de steenuilen in en rond Winterswijk.

Achteraf zei Ronald: “Toen er zeven auto’s opeens het erf opreden en ook een draaiorgel, begon ik toch wel iets te vermoeden”.

STONE feliciteert Ronald en Pascal met hun onderscheiding, die ze meer dan verdiend hebben met hun jarenlange werk voor de steenuil. We zijn trots op onze voorzitter en secretaris!

Ronald en Pascal worden voor het draaiorgel toegesproken door de burgemeester van Winterswijk (foto: Ben ten Pas)

 

Certificering steenuilenringers 2021

Op 20 maart en 3 april.

In 2020 ging door de corona-beperkingen de jaarlijkse certificering van steenuilenringers helaas niet door. Omdat we het belangrijk vinden dat ringers hun kennis op peil houden en zich kunnen certificeren, hebben STONE en het Vogeltrekstation besloten in 2021 twee online certificeringsbijeenkomsten te organiseren. Voor elke bijeenkomst is plek voor tien deelnemers. De certificering telt als een praktijkbijeenkomst en het bijwonen ervan verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie jaar.

Net als bij de reguliere certificering ligt in de online-editie de focus op de achtergrond van het ringwerk als onderdeel van het steenuilenonderzoek in de brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart en de export van gegevens naar Griel. Praktijkhandelingen, zoals het meten van de vleugelmaat, zijn uiteraard niet mogelijk. Wel vragen we actieve deelname. Hiertoe behoort ook een huiswerkopdracht die de kennis test aan de hand van de Handleiding broedbiologisch onderzoek steenuilen (STONE 2016). De huiswerkopdracht wordt ongeveer tien dagen van te voren toegestuurd en moet enkele dagen voor de bijeenkomst worden ingeleverd, als voorwaarde om te kunnen deelnemen.

De certificering voor de eerste groep deelnemers is op zaterdag 20 maart, de bijeenkomst voor de tweede groep is op zaterdag 3 april. De bijeenkomsten zijn van 9:30 tot 12:30 uur. Deelnemers nemen vanuit huis deel via Microsoft Teams. Ringers die zich hadden opgegeven voor 2020 hebben inmiddels persoonlijk bericht gehad en hebben voorrang gekregen voor deelname aan de bijeenkomst op 20 maart. Voor die bijeenkomst zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor de certificering van 3 april zijn tien plaatsen beschikbaar. Opgeven kan via deze link op de website van Vogeltrekstation. Steenuilenringers waarvan de certificering vorig jaar is verlopen of dit jaar verloopt, krijgen voorrang.

Hopelijk kunnen we in 2022 weer een gewone bijeenkomst organiseren!

 

Uilen tellen en de avondklok

4 februari 2021

illustratie: Jos Zwarts

De roepactiviteit van de meeste uilen leeft al vroeg in de winter op en de piek ligt voor verschillende soorten, waaronder de steenuil, in de komende tijd: februari en maart. Daar houden uilentellers rekening mee, maar dit jaar is er een complicatie: de avondklok.

Sovon heeft een aantal nuttige tips op een rij gezet. Lees hier alles over roepende uilen en de verschillende schermerzones. Twilight op z'n uils!

 

Lezingen internationale uilenexperts

2 februari 2021

Het International Owl Center in Houston MN, Verenigde Staten, organiseert deze winter een serie interessante lezingen van uilenexperts van over de hele wereld. Je kunt ze live bijwonen via Zoom (denk aan het tijdsverschil!) maar kunt er ook voor kiezen om op een eigen gekozen moment terug te kijken. Kijk hier voor meer informatie. Warm aanbevolen door Hein Bloem, mede-oprichter en oud bestuurslid van STONE, en werkzaam bij het International Owl Center!

 

Uilen 10 is uit!

27 januari 2021

Uilen 10 (2020) is verschenen! In de week van 11 januari hebben begunstigers van STONE en abonnees het magazine ontvangen. Maar liefst 112 pagina's boordevol schitterende foto's en boeiende verhalen.

Was u in 2020 nog geen begunstiger van STONE, of had u nog geen abonnement? Geen probleem, u kunt Uilen 10 ook los bestellen voor € 15,- inclusief verzendkosten (binnen NL). Belangstelling? Stuur een mail naar stone@steenuil.nl

Veel leesplezier!

 

Verslagen uit de regio's

Overal in het land zijn werkgroepen van vele honderden enthousiaste steenuilenbeschermers actief: het stevige fundament voor bescherming en onderzoek! Veel lokale en regionale groepen maken lezenswaardige jaaroverzichten, die we met plezier op de website van STONE plaatsen. Neem eens een kijkje op de pagina van regioverslagen en -verhalen, waar onlangs de jaarverslagen 2020 van het steenuilenwerk rond Hellendoorn (OV) en van de Limburgse steenuilenwerkgroep zijn toegevoegd. 

foto: Pauline van Marle

 

 

Landelijke Steenuilendag 2020: GEANNULEERD

Helaas hebben bestuur en RC's van STONE na rijp beraad moeten besluiten om de Landelijke Steenuilendag op zaterdag 10 oktober 2020 te annuleren. Door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen zien we geen mogelijkheid om dit najaar een volwaardige landelijke dag te organiseren op een locatie waar we het gewenste aantal bezoekers kunnen ontvangen in een ontspannen ambiance. We hebben goede hoop dat de Landelijke Uilendag, van de gezamenlijke Nederlandse uilenwerkgroepen, in het najaar van 2021 wel weer kan plaatsvinden. Graag tot dan! 

 

Petitie Vogels vrij

30 juli 2020

Update: De looptijd van de petititie is met een jaar verlengd, u heeft nu de tijd tot 15 oktober 2021 om zelf te tekenen en de petitie bij anderen onder de aandacht te brengen !

Grote kans dat u ze op een braderie of jaarmarkt wel eens bent tegengekomen: uilen en roofvogels die onder grote publieke belangstelling tentoongesteld worden en zelfs kunstjes moeten vertonen. Roofvogels en uilen horen naar onze mening niet in kooien of volières en zouden niet op commando kunstjes moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “Zo vrij als een vogel” moet ook gelden voor roofvogels en uilen.

Hansje Hardenberg en Anjo Schouten, van ‘Team Steenuil’ van Beleef de Lente, zijn daarom onlangs de petitie ‘Vogels vrij’ gestart. De petitie verzoekt de Tweede Kamer wetgeving zodanig aan te passen dat:

  • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
  • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
  • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
  • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

 

STONE steunt deze petitie uiteraard van harte, en roept iedereen op deze te ondertekenen en - via sociale media - onder de aandacht te brengen bij vrienden en volgers. Tekenen kan tot half oktober 2021. Doen!

Teken hier de petitie ‘Vogels vrij!’

Interview met Anjo Schouten in Trouw.

 

Prooiaanvoer Beleef de Lente 2020

21 juni 2020

Steenuilen die ook overdag op veldmuizen jagen, meikevers die bijna als vanzelf naar binnen vliegen, regenwormen die je gerust ook sproeiwormen zou kunnen noemen en oude liefde roest niet. Zomaar wat topics uit het verslag over de prooiaanvoer bij de camerakast van Beleef de Lente in Winterwijk. U kunt het verslag hier gratis downloaden.

 

Nestonderzoek in coronatijd

27 april 2020

Eind april start traditiegetrouw het broedbiologisch onderzoek. De coronacrisis heeft uiteraard ook invloed op het steenuilenveldwerk. 

Met inachtneming van de landelijke maatregelen en voorschriften is veldwerk mogelijk. Indien je veldwerk gaat uitvoeren, adviseren we om goed kennis te nemen van de geldende overheidsvoorschriften en de landelijke maatregelen, de richtlijnen van Sovon Vogelonderzoek en de richtlijnen van het Vogeltrekstation.

Omdat het steenuilenwerk vrijwel altijd op particulier terrein plaatsvindt, adviseren we dringend om vooraf de erfbewoners te informeren en expliciet toestemming te vragen.

Respecteer te allen tijde de overheidsvoorschriften en andermans mening. Veiligheid voor jezelf en anderen staat voorop.

We wensen iedereen een verstandig en gezond voorjaar toe!

 

Bestuur en RC’s van STONE

Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt dit bericht geactualiseerd.

 

Beleef de Lente is weer online!

 

Goed nieuws voor alle fans van de BdL-steenuilen: sinds zondag 1 maart zijn de steenuilen-webcams weer live! 24/7 genieten van het boeiende steenuilenfamilieleven, met informatieve blogs en alle hoogtepunten vakkundig 'geclipt'. Neem snel een kijkje op www.beleefdelente.nl

 

Uilen 9 is uit!

In de eerste week van januari 2020 hebben alle begunstigers van STONE Uilen 9 (2019) ontvangen.  

Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale steenuileninventarisatie in Zeeuws Vlaanderen; Het opmerkelijke jaar 2019 (o.a. een eerste landelijke impressie); De steenuil in Vlaanderen; Bijzonder broedgeval van de oehoe; Aantalsontwikkeling van de oehoe in Nederland; De velduil in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met record aantal jongen; Steenuil legt 11 eieren; Acht jaar onderzoek naar winterroesten van de ransuil in Groningen.

Was u in 2019 geen begunstiger en wilt u Uilen toch graag ontvangen? Lees hier hoe u Uilen 9 (en oude nummers) als los nummer kunt bestellen.  

 

                                            cover U9

 

Inventariseerders gezocht

Dankzij de vrijwilligers die nest(kast)onderzoek doen, weten we veel over onze Nederlandse steenuilen. Nestkastcontroles en ringonderzoek behoren tot de vaste onderdelen van het veldonderzoek. De steenuil behoort op dit vlak tot de best onderzochte vogelsoorten in ons land.

Daarnaast willen we graag een goed beeld krijgen van de verspreiding en de populatie-omvang, en veranderingen daarin. De verzamelde nestgegevens zijn hiervoor onvoldoende, omdat deze nagenoeg alleen betrekking op steenuilen die in nestkasten broeden. Naar schatting broedt driekwart van de Nederlandse steenuilen echter nog altijd in ‘natuurlijke’ nestplaatsen, zoals holtes gebouwen en in knot- en fruitbomen. Het volgen van alleen nestkasten geeft daarmee geen representatief beeld van de verspreiding en de lokale aantalsontwikkelingen. Bovendien kan de inspanning waarmee beschermers kasten ophangen en controleren in de tijd veranderen.

Daarom is Sovon op zoek naar nieuwe inventariseerders van steenuilen. STONE steunt deze oproep uiteraard van harte. Graag verwijzen wij voor meer achtergronden en informatie naar het artikel dat onlangs verscheen in Sovon-Nieuws 4 (2019).

 

Erfbeesten: een nieuwe STONE-uitgave

Op (boeren)erven waar steenuilen broeden komen ook veel andere interessante dieren voor. Erfbeesten is een boekje over deze dieren en hun relatie met steenuilen. Sommige staan op de prooilijst, zoals muizen, regenwormen en meikevers, voor andere - zoals de bosuil en de steenmarter - moet de steenuil zelf op zijn hoede zijn. Kauwen en holenduiven concurreren om nestplaatsen en kerkuilen en torenvalken delen de voorliefde van steenuilen voor muizen. In totaal passeren 26 soorten de revue. Interessante wetenswaardigheden worden gecombineerd met informatie over wat u kunt doen om het uw erfbeesten naar de zin te maken. Gelardeerd met een sausje humor; lezen moet immers ook leuk zijn. De prachtige foto’s maken het boekje niet alleen een genot om te lezen, maar ook een lust voor het oog.

Erfbeesten kunt u bestellen in onze webshop. Begunstigers van STONE krijgen een aantrekkelijke korting!

  

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland