Wettelijke bescherming steenuilen

De bescherming van Nederlandse natuur (gebieden en soorten) is geregeld in de Wet natuurbescherming. Hieronder vindt u links naar soortenbescherming in het algemeen en de bescherming van steenuilen in het bijzonder. 

Natuurbescherming in Nederland (overheidsinformatie)

Voor informatie over de bescherming van (steen)uilen, lees het informatieve artikel van Harm Dotinga, jurist bij Vogelbescherming Nederland: Bescherming van uilen onder de Wet natuurbescherming (Uilen 8, 2018)

Kennisdocument Steenuil (BIJ12, juli 2017) Vervangt de Soortenstandaard Steenuil; nuttige achtergrondinformatie voor (wettelijke) bescherming van de jaarrond beschermde steenuilnestlocaties en bijbehorend functioneel leefgebied, m.n. voor bescherming bij ruimtelijke ingrepen.

Informatie over steenuil, website BIJ12

Informatie over Wet natuurbescherming, website BIJ12 

Jonge steenuilen op hun broedschuurtje. foto: André Eijkenaar 

↑ Terug naar index

Cursus steenuilenbescherming

Cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling (Sovon en NatuurInclusief, i.s.m. STONE)

website Sovon 

website Natuurinclusief

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland