Van onderzoek naar bescherming

 

STONE streeft naar het behoud van een levenskrachtige steenuilenpopulatie in ons land. Bestaande en nieuwe kennis worden vertaald naar handige hulpmiddelen voor praktische steenuilbescherming

Onderzoek ligt ten grondslag aan goede bescherming. Kennis over o.a. het leefgebied, nestgelegenheid, reproductie, sterfte en overleving stellen ons in staat om de steenuilen effectief te beschermen. STONE werkt hiertoe samen met landelijke professionele organisaties, waaronder Vogelbescherming, Sovon, Vogeltrekstation en - vaak lokaal - met regionale/provinciale landschapsbeheerorganisaties. Maar bovenal werken vrijwilligers intensief samen met erfbewoners, die de sleutel vormen voor succesvolle steenuilenbescherming.

Bescherming doen we het liefst door de handen uit de mouwen te steken: aanbieden van nestgelegenheid (nestkasten), verbetering van het leefgebied (o.a. voedselaanbod). Onder 'maatregelen' vindt u veel informatie over praktische beschermingsmaatregelen.

Soms is het nodig om de belangen van steenuilen te behartigen bij ruimtelijke ontwikkelingen die het leefgebied aantasten. Dan doen we een beroep op de wettellijke bescherming, waarover u eveneens informatie vindt op deze site.  

Sommige jonge steenuilen regelen zelf hun bescherming. Foto: Theo van Lokven, Dalfsen

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland