Van Onderzoek .......

 

STONE (bestuur, regiocoördinatoren) probeert de positie van de steenuil in Nederland te versterken. Dat doen we in samenwerking met talloze lokale vrijwilligers (al dan niet vanuit een steenuilwerkgroep) en met landelijke organisaties als Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, SOVON Vogelonderzoek Nederland en het Vogeltrekstation. Ook houdt STONE contact met Steenuilonderzoekers en - beschermers in het buitenland.

↑ Terug naar index

..... naar Bescherming

 

 

Door middel van onderzoek proberen we beter greep te krijgen op de factoren die van belang zijn voor de overleving van een levenskrachtige Steenuilenpopulatie in Nederland (en daarbuiten!). Bestaande en nieuwe kennis worden vertaald naar handige hulpmiddelen voor practische Steenuilbescherming. Zo verscheen in 2009 de prachtige en overzichtelijke Maatregelencatalogus. In 2011 zag een nieuwe versie van de Erfwijzer het licht. Met de Erfwijzer en bijgevoegde streeplijst in de hand kan iedereen eenvoudig nagaan met welke maatregelen men de Steenuil op eigen erf een handje kan helpen. In 2006 werd al de meer algemene brochure Steenuil onder de Pannen uitgebracht.

Een bijzonder geval van bescherming
(foto: Theo van Lokven - Dalfsen)

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland