Special Achievement Award

Twee bestuursleden van STONE, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken, is onlangs de eer te beurt gevallen de Special Achievement Award van de World Owl Hall of Fame te mogen ontvangen. Zij krijgen de prijs voor hun jarenlange verdiensten voor hun onderzoek aan en bescherming van de steenuil in Nederland. Het spreekt voor zich dat beiden zeer verheugd zijn met deze bijzondere waardering. Johan de Jong van de Kerkuilenwerkgroep Nederland ontving de onderscheiding in 2008. De prijs wordt begin maart uitgereikt tijdens het International Festival of Owls in Houston Minnesota. De organisatie van dit bijzondere festival is in handen van het International Owl Center aldaar. Het wordt gerund door Karla Bloem, echtgenote van oud-bestuurslid van STONE Hein Bloem. It’s stays a small world, ook al steek je de Grote Plas over!

 

Certificering steenuilenringers

Op zaterdag 2 april 2016 wordt er in Culemborg weer een certificeringsbijeenkomst voor steenuilenringers georganiseerd door STONE in samenwerking met het Vogeltrekstation (VT). Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op het ringwerk als onderdeel van het steenuilenonderzoek in brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Nestkaart en de export van gegeven naar Griel.

De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor ringers en assistentringers van steenuilen. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers (personen met een geldige ringvergunning of assistentverklaring). Ringers waarvan dit jaar de certificering verloopt krijgen voorrang. Onze certificeringsdag telt als een praktijkbijeenkomst en het bijwonen ervan verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie jaar. Aanmelden kan vanaf 15 februari a.s. via de website van het VT.

 

UIlen 6: wordt aan gewerkt

Op dit moment wordt er hard aan Uilen 6 gewerkt.

De verwachting is dat het voor het komende broedseizoen bij iedereen in de bus ligt.

 

World Owl Conference 2017

Aankondiging

Van 22 tot en met 26 maart 2017 vindt in Venaus, Italië, de vijfde World Owl Conference plaats. Hein Bloem, oud voorzitter van STONE, is nauw betrokken bij de organisatie. Lees hieronder zijn uitnodiging.  

"Herewith I would like to inform you of the upcoming 5th World Owl Conference in Venaus, Italy. The conference will be held March 22 till 26, 2017. Please save the date and plan to attend.

The organizing committee is working hard to make it a pleasurable as well as a scientific event in this very beautiful part of the world. Venaus is happy to be hosting the event.

You can like the conference Facebook page to watch for further developments. https://www.facebook.com/World-Owl-Conference-2016-405884939608897/

The conference website is in progress: www.woc2016.it Check back often for updates. Hope to see you all next year in Italy."

Hein Bloem

  

Landelijke Uilendag 2015

 

Op 10 oktober heten we iedere uilenliefhebber in Nederland graag opnieuw welkom op de Landelijke Uilendag in Meppel. De deuren van zaal Ogterop gaan om 9.30 uur open en in de loop van dag passeren zo'n beetje alle Nederlandse uilen de revue.

Uiteraard zijn dat de steenuil, de kerkuil en de oehoe, maar er is meer. Romke Kleeftstra komt verhalen over de de innige band tussen de velduil en de veldmuis en Bart Ebbinge zwerft achter de sneeuwuilen in het Noordpoolgebied aan. We zijn verheugd opnieuw een buitenlandse spreker te mogen aankondigen in de persoon van Karla Bloem. Zij komt vertellen over haar onderzooek naar de geluiden van de Amerikaanse Oehoe of de Great Horned Owl zoals ze hem daar noemen.

De dag wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door de drie uilenwerkgroepen: Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN), Oehoewerkgroep Nederland (OWN) en het Steenuilenoverleg Nederland (STONE) en financieel ondersteund door Vogelbescherming Nederland en het Elise Mathildefonds.

Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Steenuilen over de grenzen

 

Is er een mooiere start van de lente denkbaar dan op zaterdag 21 maart het 6e Internationale Steenuilen symposium te bezoeken?     


Een unieke gelegenheid kennis te nemen van steenuilenonderzoek in de rest van de wereld. In het weekend van 20-22 maart 2015 komen steenuilonderzoekers uit geheel Europa bij elkaar om de laatste onderzoeksresultaten uit te wisselen en ervaringen met elkaar te delen. De presentaties op zaterdag zijn toegankelijk voor iedereen in Nederland en België die interesse heeft in steenuilen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Nieuwe RC voor Drenthe

Per 1 januari 2015 is Erwin Bruulsema uit Diever de nieuwe STONE-regiocontactpersoon (RC) voor de provincie Drenthe. Erwin neemt het RC-schap over van Martijn Snijder, die zich jarenlang als gedreven STONE-vertegenwoordiger met succes heeft ingezet voor de steenuilen in Drenthe. Bij deze bedanken wij Martijn van harte en wensen wij Erwin veel succes met zijn nieuwe taak.  

STONE kent sinds 2004 een regionaal netwerk van RC's die in hun regio het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over steenuilenbescherming en -onderzoek. Zij kennen immers de regio goed en weten welke werkgroep waar actief is. Op die manier kunnen zij adequaat op vragen en verzoeken uit de regio reageren. Tevens zijn de RC's de oren en ogen voor STONE in het land en zijn daarmee een onmisbare schakel tussen het landelijk bestuur en de werkgroepen in de regio's. Voor een overzicht van de RC's raadpleeg de contactpagina.

 

Verslag steenuilendag 2014

Jaap Graveland, coördinator Uilenwerkgroep Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, heeft van de Steenuilendag 2014 een uitgebreid verslag gemaakt. Hij was zo vriendelijk toestemming te geven het op de site te zetten. U kunt het hier downloaden.

Bert Kwakkel steenuilvrijwilliger 2014

 

Tijdens de geslaagde steenuilendag op 25 oktober is Bert Kwakkel door het bestuur van STONE uitgeroepen tot de steenuilvrijwilliger van 2014.

Deze tweejaarlijkse prijs is de erkenning voor Berts bijzondere verdiensten voor de bescherming van de steenuil. Zowel in de ontwikkeling van de nieuwe anti-marterkast als de steenuilveilige drinkbak heeft Bert een doorslaggevende rol gespeeld. Het is aan zijn betrokkenheid, doorzettingsvermogen en technisch vernuft te danken dat beide producten op de markt zijn. Daarnaast heeft Bert in zijn rol al regiocontractpersoon van STONE de afgelopen jaren bijzonder hard getrokken aan het verder op de rails zetten van het onderzoek in Achterhoek-Liemers. Behalve een oorkonde ontving Bert uit handen van de voorzitter een speciaal voor dit doel vervaardigde tekening van de befaamde vogeltekenaar Jos Zwarts. Bert, nogmaals enorm bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

De activiteiten van STONE worden ondersteund door

Overzicht prooiaanvoer

De leg- en broedperiode bij de Beleef de Lente steenuilen zit er op. Dankzij het ongelooflijk voortvarende werk van de tellers kunnen we nu al een overzicht presenteren. Maar liefst 621 prooien, waaronder 352 meikkevers. U kunt het verslag hier downloaden.

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland