Landelijke Uilendag 2015

 

Op 10 oktober heten we iedere uilenliefhebber in Nederland graag opnieuw welkom op de Landelijke Uilendag in Meppel. De deuren van zaal Ogterop gaan om 9.30 uur open en in de loop van dag passeren zo'n beetje alle Nederlandse uilen de revue.

Uiteraard zijn dat de steenuil, de kerkuil en de oehoe, maar er is meer. Romke Kleeftstra komt verhalen over de de innige band tussen de velduil en de veldmuis en Bart Ebbinge zwerft achter de sneeuwuilen in het Noordpoolgebied aan. We zijn verheugd opnieuw een buitenlandse spreker te mogen aankondigen in de persoon van Karla Bloem. Zij komt vertellen over haar onderzooek naar de geluiden van de Amerikaanse Oehoe of de Great Horned Owl zoals ze hem daar noemen.

De dag wordt zoals gebruikelijk georganiseerd door de drie uilenwerkgroepen: Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN), Oehoewerkgroep Nederland (OWN) en het Steenuilenoverleg Nederland (STONE) en financieel ondersteund door Vogelbescherming Nederland en het Elise Mathildefonds.

Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Uilen 5 in aantocht

Velen hebben er al een tijdje naar uitgekeken: Uilen 5. Hij ligt momenteel bij  de drukker en zaterdag de 11e worden de exemplaren voor de begunstigers en abonnees verzendklaar gemaakt. In de week van maandag 13 april kunt u dus uw exemplaar in de bus verwachten. Zoals u gewend bent andermaal met boeiende artikelen en schitterende foto's. De steenuil komt uiteraard ruim aan bod met een interssant artikel over Poepulen in de Zak (Steenuilen in Zuid-Beveland, voor niet-ingewijden) van de hand van Peter Boelee en een uitgebreid artikel over het onderzoek naar de reproductie in een van de dichtsbevolkte (als het om steenuilen gaat) én best onderzochte delen van het land: de Achterhoek en Liemers. Voor het eerst ook een boeiend artikel over de velduil, onze landelijke zorgenkindje. Over hoe braaklegging en adequate bescherming tot herstel van een kleine populatie leidden.

Mocht u nog geen begunstiger zijn: dan is dit het moment. Begunstigers van STONE ontvangen Uilen namelijk ieder jaar gratis. Klik hier. Een los nummer bestellen kan uiteraard ook. Stuur een mailtje voorzien van uw naam en adres naar uilen@steenuil.nl. De kosten bedragen € 8,50 voor Nederland en € 15,00 voor het buitenland (beide bedragen inclusief verzendkosten).

Steenuilen over de grenzen

 

Is er een mooiere start van de lente denkbaar dan op zaterdag 21 maart het 6e Internationale Steenuilen symposium te bezoeken?     


Een unieke gelegenheid kennis te nemen van steenuilenonderzoek in de rest van de wereld. In het weekend van 20-22 maart 2015 komen steenuilonderzoekers uit geheel Europa bij elkaar om de laatste onderzoeksresultaten uit te wisselen en ervaringen met elkaar te delen. De presentaties op zaterdag zijn toegankelijk voor iedereen in Nederland en België die interesse heeft in steenuilen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Nieuwe RC voor Drenthe

Per 1 januari 2015 is Erwin Bruulsema uit Diever de nieuwe STONE-regiocontactpersoon (RC) voor de provincie Drenthe. Erwin neemt het RC-schap over van Martijn Snijder, die zich jarenlang als gedreven STONE-vertegenwoordiger met succes heeft ingezet voor de steenuilen in Drenthe. Bij deze bedanken wij Martijn van harte en wensen wij Erwin veel succes met zijn nieuwe taak.  

STONE kent sinds 2004 een regionaal netwerk van RC's die in hun regio het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over steenuilenbescherming en -onderzoek. Zij kennen immers de regio goed en weten welke werkgroep waar actief is. Op die manier kunnen zij adequaat op vragen en verzoeken uit de regio reageren. Tevens zijn de RC's de oren en ogen voor STONE in het land en zijn daarmee een onmisbare schakel tussen het landelijk bestuur en de werkgroepen in de regio's. Voor een overzicht van de RC's raadpleeg de contactpagina.

 

Verslag steenuilendag 2014

Jaap Graveland, coördinator Uilenwerkgroep Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, heeft van de Steenuilendag 2014 een uitgebreid verslag gemaakt. Hij was zo vriendelijk toestemming te geven het op de site te zetten. U kunt het hier downloaden.

Bert Kwakkel steenuilvrijwilliger 2014

 

Tijdens de geslaagde steenuilendag op 25 oktober is Bert Kwakkel door het bestuur van STONE uitgeroepen tot de steenuilvrijwilliger van 2014.

Deze tweejaarlijkse prijs is de erkenning voor Berts bijzondere verdiensten voor de bescherming van de steenuil. Zowel in de ontwikkeling van de nieuwe anti-marterkast als de steenuilveilige drinkbak heeft Bert een doorslaggevende rol gespeeld. Het is aan zijn betrokkenheid, doorzettingsvermogen en technisch vernuft te danken dat beide producten op de markt zijn. Daarnaast heeft Bert in zijn rol al regiocontractpersoon van STONE de afgelopen jaren bijzonder hard getrokken aan het verder op de rails zetten van het onderzoek in Achterhoek-Liemers. Behalve een oorkonde ontving Bert uit handen van de voorzitter een speciaal voor dit doel vervaardigde tekening van de befaamde vogeltekenaar Jos Zwarts. Bert, nogmaals enorm bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

De activiteiten van STONE worden ondersteund door

Overzicht prooiaanvoer

De leg- en broedperiode bij de Beleef de Lente steenuilen zit er op. Dankzij het ongelooflijk voortvarende werk van de tellers kunnen we nu al een overzicht presenteren. Maar liefst 621 prooien, waaronder 352 meikkevers. U kunt het verslag hier downloaden.

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland