Nestonderzoek en corona

maandag 27 april

Eind april start traditiegetrouw het broedbiologisch onderzoek. De coronacrisis heeft uiteraard ook invloed op het steenuilenveldwerk. 

Met inachtneming van de landelijke maatregelen en voorschriften is veldwerk mogelijk. Indien je veldwerk gaat uitvoeren, adviseren we om goed kennis te nemen van de geldende overheidsvoorschriften en de landelijke maatregelen, de richtlijnen van Sovon Vogelonderzoek en de richtlijnen van het Vogeltrekstation.

Omdat het steenuilenwerk vrijwel altijd op particulier terrein plaatsvindt, adviseren we dringend om vooraf de erfbewoners te informeren en expliciet toestemming te vragen.

Respecteer te allen tijde de overheidsvoorschriften en andermans mening. Veiligheid voor jezelf en anderen staat voorop.

We wensen iedereen een verstandig en gezond voorjaar toe!

 

Bestuur en RC’s van STONE

Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt dit bericht geactualiseerd.

< Terug naar overzicht

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland