Inventariseerders gezocht!

vrijdag 03 januari

Sovon en STONE zoeken tellers die steenuilen willen inventariseren. Kijk hier voor meer informatie.

Dankzij de vele vrijwilligers die nest(kast)onderzoek doen, weten we veel over onze Nederlandse steenuilen. Broed- en ringonderzoek behoren tot het vaste takenpakket van het veldonderzoek.  De steenuil behoort op dit vlak tot de best onderzochte vogelsoorten in ons land.

Daarnaast willen we graag een goed beeld krijgen van de verspreiding en de populatie-omvang, en veranderingen daarvan. De verzamelde nestgegevens zijn hiervoor onvoldoende, omdat  nestonderzoek bijna uitsluitend plaatsvindt in nestkasten. Naar schatting broedt driekwart van de Nederlandse steenuilen nog altijd in ‘natuurlijke’ nestplaatsen, zoals holtes gebouwen en in knot- en fruitbomen. Het volgen van alleen nestkasten geeft daarmee geen representatief beeld van de lokale aantalsontwikkelingen. Bovendien kan de inspanning waarmee beschermers kasten ophangen en controleren in de tijd veranderen.

Daarom is Sovon op zoek naar nieuwe inventariseerders van steenuilen. STONE steunt deze oproep uiteraard van harte. Graag verwijzen wij voor meer achtergronden en informatie naar het artikel dat onlangs verscheen in Sovon-Nieuws 4 (2019).  

< Terug naar overzicht

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland