Certificering steenuilenringers 2023

zaterdag 18 maart

Op zaterdag 18 maart 2023 organiseert STONE i.s.m. het Vogeltrekstation een certificeringsbijeenkomst voor steenuilenringers. De certificering telt als een praktijkbijeenkomst en het bijwonen ervan verlengt de certificeringsstatus van een ringer met drie jaar.

 

Tijdens de certificering ligt de focus op het ringwerk als onderdeel van het steenuilenonderzoek in de brede zin. Aan bod komen alle aspecten van het reproductieonderzoek, maar ook de invoer van nestgegevens in Sovon Nestkaart en de export van gegeven naar Griel. Voorwaarde om aan de certificering te kunnen deelnemen is het maken van een huiswerkopdracht waarmee iedere deelnemer zijn/haar kennis test aan de hand van de Handleiding broedbiologisch onderzoek steenuilen (STONE 2016). Op de bijeenkomst gaan we uitgebreid de huiswerkopdracht bespreken en is er volop gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te stellen. Aanvullend daarop zijn er twee sessies om je kennis van prooiresten van muizen te testen en het meten van de vleugellengte te oefenen.

Praktische informatie certificering steenuilenringers 2023 op de rij:

  • zaterdag 18 maart 2023, inloop 10:00 uur (programma 10:30-15:00 uur)
  • aanmelden: uiterlijk 9 maart 2023 via deze link
  • voor een lunch wordt gezorgd!
  • locatie: kantine Bureau Waardenburg, ingang aan Het Jach 4 te Culemborg
  • plaats voor 20 deelnemers; de certificering gaat door bij 5 deelnemers of meer
  • rond 9 maart 2023 ontvang je een e-mail met toegang tot de huiswerkopdracht
  • de huiswerkopdracht kan alleen gemaakt worden door de Handleiding broedbiologisch onderzoek steenuilen (STONE 2016) te gebruiken. Heb je deze handleiding nog niet in je bezit, neem dan contact op met STONE (stone@steenuil.nl).
  • online insturen huiswerkopdracht uiterlijk 16 maart 2023, 20:00 uur
  • alleen deelnemers die hun huiswerkopdracht tijdig hebben ingestuurd hebben toegang tot de certificeringsbijeenkomst

< Terug naar overzicht

Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland