Agenda

Petitie Vogels vrij!

vrijdag 15 oktober

Roofvogels en uilen horen niet in een kooi of volières en zouden niet op commando “kunstjes” moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “zo vrij als een vogel” zou naar onze mening ook voor roofvogels en uilen moeten gelden.

Teken de petitie Vogels vrij!Geannuleerd: Landelijke Uilendag 2021

zaterdag 09 oktober

Voor 9 oktober stond de Landelijke Uilendag van SKWN, OWN en STONE in Meppel op het programma. Helaas hebben de organisatoren in verband met de huidige stand van zaken rondom het virus en de onzekerheid over de ontwikkelingen en de bijbehorende maatregelen moeten besluiten om de Landelijke Uilendag te annuleren. De volgende Landelijke Uilendag zal plaatsvinden in de herfst van 2023.Uilen 11 (2021)

vrijdag 31 december

Op dit moment wordt er door verschillende mensen hard gewerkt aan alweer het 11e nummer van Uilen. Naar verwachting zal het rond de jaarwisseling verschijnen. Behalve de gebruikelijke soorten (steenuil, kerkuil en oehoe) ditmaal ook aandacht voor twee soorten die wat minder vaak aan bod komen: de ransuil en de sneeuwuil. Met de ransuil gaat het al een tijdlang bergafwaarts: hoe erg is het en wat zijn de oorzaken? Sovon duikt in hun data. Over de sneeuwuil een prachtig verhaal met geweldige foto’s van Nederlandse poolvorsers over de ingewikkelde relatie tussen sneeuwuilen, lemmingen, poolvossen, rotganzen en middelste jagers. En als toetje: houden steenuilen meer van muizenmannen dan van muizenvrouwen, of speelt er wat anders?

Begunstigers van STONE ontvangen Uilen gratis. Als u nog dit jaar begunstiger wordt, ploft Uilen 11 straks ook op uw deurmat.Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland