Brochure 'STEENUIL' (2015)

In het voorjaar van 2015 heeft STONE een prachtige, nieuwe brochure uitgegeven. 'STEENUIL' is een informatief boekje over de Steenuil, onderzoek en bescherming. Bedoeld voor erfbewoners waar de vrijwilligers hun beschermings- en onderzoekswerk verrichten, en alle andere geinteresseerden. Vraag ernaar bij uw lokale werkgroep.

Nieuwgierig geworden? Klik op de afbeelding om de brochure in te zien (online versie, pdf 7 MB)

 

 

 

 

 

↑ Terug naar index

Uitgaven STONE

In januari 1998 kwam STONE met de eerste "Nieuwsbrief Steenuil" voor haar begunstigers.
De iniatiefnemers formuleerden de doelstelling aldus:
"
De nieuwsbrief wil een bijdrage leveren aan de vergroting van de kennis omtrent de Steenuil door een podium te vormen waar regionaal onderzoek gepresenteerd kan worden".  Pas vanaf het 4e nummer (2000) ging de Nieuwsbrief Steenuil als "ATHENE" de wereld in.

In de loop der jaren evolueerde ATHENE tot een heus Tijdschrift. In september 2009 verscheen het laatste nummer (nr.14). De inhoud van alle verschenen nummers kunt u hier bekijken. 

 

Covers van Athene 13 & 14

In december 2010 bracht STONE, samen met drie andere landelijke uilengroepen het eerste nummer van een nieuw uilenblad uit, kortweg "UILEN" genaamd. Het verschijnt eenmaal per jaar. UILEN bevat gedegen artikelen over het vele onderzoek dat in Nederland aan uilen wordt gedaan . Beide eerste nummers werden zeer positief ontvangen. Alle artikelen in UILEN worden op deze website als pdf aangeboden.

De Nieuwsbrief van weleer heeft in 2009 een moderne opvolger gekregen: de email-nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 à 5x per jaar. De E-nieuwsbrief bevat voornamelijk mededelingen, aankondigingen en leuke en/of interessante nieuwtjes. Uiteraard opgeleukt met mooie foto's. Zie het overzicht de uitgebrachte nummers.

↑ Terug naar index

Overige publicaties

Voor een overzicht van andere belangrijke publicaties over met name de Steenuil, zoals boeken, artikelen, handleidingen, brochures etc. gaat u naar de pagina 'Overige Publicaties'. Daar zijn ook publicaties over andere soorten uilen opgenomen.

Speciaal voor enthousiaste jongens en meiden die een spreekbeurt of werkstuk aan uilen in het algemeen of aan de Steenuil in het bijzonder willen wijden hebben we onder de titel "Leuk voor een spreekbeurt" een viertal informatieve en rijk geïllustreerde boekjes vermeld. Drie daarvan zijn als download beschikbaar.

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland