Uilen 9

woensdag 15 januari

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan Uilen 9. We streven ernaar het nummer begin januari 2020 op uw deurmat te doen belanden. 

Een kort overzicht van de inhoud: Vijfde integrale steenuileninventarisatie in Zeeuws Vlaanderen, Het opmerkelijke jaar 2019; De steenuil in Vlaanderen, Bijzonder broedgeval van de oehoe; Aantalsontwikkeling van de Oehoe in Nederland; De velduil in Nederland; Gewichten intacte muizen; Ransuil met record aantal jongen; Steenuil legt 11 eieren en 8 jaar onderzoek naar winterroesten van de ransuil in Groningen.

Donateurs van STONE ontvangen Uilen uiteraard gratis. Bent u geen donateur en wilt u Uilen toch graag ontvangen?  Stuur dan een e-mail naar uilen@steenuil.nl onder vermelding van Uilen 9. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Na betaling van het verschuldigde bedrag (€ 8,00 exclusief verzendkosten, voor Nederland € 4,50) wordt Uilen ontvangt u zo spoedig mogelijk.

< Terug naar overzicht

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland