1. Een dode steenuil gevonden? Wat nu te doen?

Is de steenuil geringd? Geef het ringnummer door aan het Vogeltrekstation.  Analyses op basis van verzamelde ringgegevens dragen o.a. bij aan kennis omtrent overleving van jonge vogels, territoriumtrouw van broedparen etc. Daarmee bieden zij een basis voor een adequate bescherming.

2. Een gewonde steenuil gevonden? Wat nu te doen?

Heeft u een gewonde steenuil gevonden, bijvoorbeeld aangereden door een auto? Breng het dier dan naar een naburig vogelasiel. Dat kunt u ook het beste met zieke uilen doen. Voor adressen zie de asiel-pagina van de website van het vogeltrekstation. Bellen naar het het Vogelinformatiecentrum van Vogelbescherming kan ook: telefoon: 030-6937700

Let op! Als u een ogenschijnlijk hulpeloze jonge steenuil op de grond in de buurt van zijn vermoedelijke nestplaats vindt, weet dan dat de oudervogels in de buurt zijn en goed voor hun jong zullen zorgen. Bij mogelijk gevaar zoals van verkeer of huisdieren, kunt het jonge dier op een tak in een boom zetten.

 

Neem bij twijfel of vragen gerust contact op met regio-coordinator in uw omgeving.  

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland