Het Meetnet Nestkaarten (SOVON) 


In 1996 is SOVON het Nestkaartenproject gestart. Het Meetnet Nestkaarten richt zich op het verzamelen van lotgevallen van nesten. Informatie over legdata, legselgrootte en nestsucces, en eventuele redenen van mislukken van nesten, vormen de belangrijkste ingrediënten van het project. Het Meetnet Nestkaarten is vooral iets voor gevorderde vogelaars, die weten hoe ze te werk moeten gaan en die veel van een soort afweten. Uitgebreide informatie over het Nestkaartenproject is te vinden op de website van SOVON.

De Steenuil behoort tot de 43 prioritaire soorten die binnen dit project zijn geselecteerd. Deze soorten hebben een hoge beschermingswaarde of zijn een goede indicatorvoor een bepaalde soortgroep of habitat. STONE stimuleert het gebruik van deze nestkaarten van harte, omdat op die manier de broedbiologische gegevens op een standaardwijze worden genoteerd en centraal worden verzameld. SOVON en STONE werken hierbij intensief samen. Gegevens voor het Nestkaartenproject kunnen worden ingevoerd met een speciaal invoerprogramma dat SOVON heeft ontwikkeld. Het invoerprogramma biedt ook de mogelijkheid de eigen gegevens te analyseren. Medewerkers aan het Nestkaartenproject worden geregeld voorzien van een speciale nieuwsbrief.

Een grote hoeveelheid nestkaarten voor de Steenuil is reeds ingevoerd.  Het betreft zowel historisch materiaal uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw als ook actuele broedbiologische gegevens uit steeds meer regio's. Jaarlijks worden 1000-1500 nestkaarten ingevoerd.
Deze gegevens vormen een uiterst belangrijke bron voor analyses van sterfte en overleving bij de Steenuil vroeger en nu.

Voorbeeld Nestkaart

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland