Handleiding Broedbiologisch Onderzoek (2011)

Deze publicatie (van Harxen en Stroeken, 2001; STONE) kon mede dank zij een financiële bijdrage van Vogelbescherming Nederland worden gerealiseerd. De zeer rijk geïllustreerde uitgave is in zekere zin te beschouwen als een update van de Handleiding voor Onderzoek en Bescherming uit 2001. De inhoud is echter uitsluitend gericht op allerlei aspecten van het onderzoek naar de broedbiologie. Als zodanig vervangt hij het hoofdstuk over broedbiologisch onderzoek uit de Handleiding voor onderzoek en bescherming uit 2001, alsmede de daarin opgenomen bijlagen 2, 3, 4 en 5.

 

De Handleiding Broedbiologisch Onderzoek besteedt  uitgebreid aandacht aan de opzet van het veldwerk: de planning van bezoeken, het bepalen van de leeftijd en de conditie van de jongen en het determineren van  prooiresten. Ook de invoer van de verzamelde gegevens in het nestkaartenprogramma komt bondig aan bod. De handleiding biedt ook enkele handige hulpprogramma's om legselstart, leeftijd der jongen en conditie-index te berekenen. Geheel nieuw zijn de hoofdstukken over mislukte nesten en onderzoek aan niet-uitgekomen eieren.

De handleiding kan hier worden gedownload als pdf-bestand (printkwaliteit).

Hulpmiddelen

In de handleiding wordt verwezen naar een aantal hulpmiddelen. Deze kunnen hieronder worden gedownload:

  • voorbeeld veldformulier broedbiologisch onderzoek Steenuil (in pdf): Download
  • rekenhulp Berekening legselstart: Download
  • rekenhulp Berekening conditie-index:
    A Voorbeeld berekening: Download
    B Handleiding: Download
     
↑ Terug naar index

Handleiding voor Onderzoek en Bescherming (2001)

      111

Deze handleiding werd in 2001 uitgebracht en is inmiddels niet meer leverbaar. De inhoud is echter wel in afzonderlijke hoofdstukken te downloaden: 

01 - Colofon
02 - Inhoudsopgave
03 - De steenuil
04 - Voedsel
05 - Broedbiologie
06 - Bedreigingen
07 - Inventariseren
08 - Nestplaatsen
09 - Broedbiologisch onderzoek
NB Dit onderdeel uit de handleiding 2001 is integraal vervangen door De Handleiding broedbiologisch onderzoek 2011
10 - Lichaamskenmerken
11 - Ring- en Populatieonderzoek
12 - Voedselonderzoek
13 - Beschermingsmaatregelen
14 - Nestkasten
15 - Planten en knotten van knotbomen
16 - Literatuur
17 - Bijlage 1: Nestcontrole 

↑ Terug naar index

Handleiding Voedselonderzoek

Tableautje: Mol, Steenuil, Merel

In 2005 bracht STONE de CD 'Handleiding Voedselonderzoek Steenuil' (Henk vander Jeugd en Ronald van Harxen) uit. Deze CD is sinds geruime tijd uitverkocht maar wordt via deze site als pdf aangeboden: download.

Mmmm.... lekker!

De lezer wordt ingewijd in de kunst van het voedselonderzoek, zowel wat betreft het benoemen van prooiresten op nest- locaties als wat betreft het braakballenonderzoek. De Handleiding biedt de onderzoeker/ballenpluizer diverse hulpmiddelen, zoals determinatietabellen voor muizen en insecten, alsmede registratieformulieren voor braakballen, prooiresten en type habitat.

Zie ook:

'Wat schaft de pot?' - Stroeken _ Van Harxen; Athene 13, 2008)

Prooienoverzicht-vers

Braakballen

Wat er in gaat moet er ook weer uit. Onverteerbare delen worden in braakballen verpakt die periodiek worden uitgebraakt. Voor meer informatie over voedsel en braakballen, klik hier.

 

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland