STONE 20 jaar

woensdag 08 maart

STONE viert op 8 maart 2017 zijn 20-jarig bestaan!

STONE Steenuilenoverleg Nederland is in 1997 gestart op initiatief van Hein Bloem, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken. Het doel was om iedereen in Nederland die betrokken is bij onderzoek en bescherming, zowel 'amateurs' als professionals, een platform te bieden om kennis te delen en samen te werken aan onderzoek en bescherming. Daartoe organiseerden de initiatiefnemers op 8 maart 1997 in Arnhem een startbijeenkomst waar al zo'n 30 personen en een vertegenwoordiging van Vogelbescherming aanwezig waren. STONE was geboren!

Per 14 januari 2000 is STONE een stichting met een bestuur. Sinds 2004 kent STONE een regiostructuur, wat inhoudt dat in de 16 regio's waarin we ons land hebben ingedeeld een RC (regiocontactpersoon) fungeert als eerste aanspreekpunt voor de regio en voor het landelijk bestuur. 

Vanaf het begin heeft STONE samenwerking gezocht met professionele organisatie als Vogelbescherming, Sovon Vogelonderzoek, het Vogeltrekstation en Landschapsbeheer Nederland. In de afgelopen 20 jaar heeft STONE zich als vrijwilligersorganisatie een stevige positie verworven als landelijke werkgroep voor de steenuilen. Inmiddels zijn er landelijk enige honderden personen actief op het gebied van onderzoek en bescherming, en is er veel bereikt.

< Terug naar overzicht

Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland