Flora- en Faunawet

Wettekst

Achtergrond

Maatregelen ruimtelijke ingrepen

Gebruik soortenstandaard

Meer informatie de Flora en Faunawet en bijvoorbeeld over ruimtelijke ontwikkeling en steenuilen vindt u op de nieuwe website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

↑ Terug naar index

Steenuil en de Flora- en Faunawet

Workshop Steenuil en Ontheffingsaanvragen van de FF-wet

Cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling

De officiële SOORTENSTANDAARD STEENUIL (januari 2013)


Bijdrage Soortenstandaard Wouter van Heusden (Dienst Landelijk Gebied;  
                                          Landelijke Steenuilendag 27 oktober 2012)

 

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland