Agenda

Landelijke Steenuilendag 2018

zaterdag 20 oktober

Op zaterdag 20 oktober is weer de tweejaarlijkse Landelijke Steenuilendag, georganiseerd door STONE. Toegang gratis, mis het niet!Sovon-dag 2018

zaterdag 24 november

Op zaterdag 24 november 2018 vindt in Apeldoorn de Landelijke Dag (Sovon-dag) plaats. Een bijzondere editie, want de nieuwe Vogelatlas wordt dan gepresenteerd.Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland